Těžkosti života

,
Jesus-3149505_640_pixabay

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

1. Korintským 10‚13

Jsou dny, kdy je váš život naplněn tolika radostmi, že nemůžete jinak než chválit Boha za jeho dobrotu! Ale úplně jiné pocity zažíváte, když se vám zdá, že se všechno pokazilo. Najednou vás přepadne hořkost a začnete obviňovat Boha. Ale řekněme si to zcela otevřeně: to, že jste křesťané, ještě neznamená, že ve vašem životě půjde vše hladce! Pamatujte, klidné moře ještě nedělá lepší námořníky! Jinými slovy, pokud byste nikdy nezažili výzvy a těžkosti života, nikdy byste se nenaučili s důvěrou se opírat o Ježíše. Kdyby byli lidé vždy šťastní, nikdy by nepoznali svou potřebu Spasitele. Takže místo toho, abyste byli zahořklí, děkujte Bohu za vaše zkoušky. Bible v Listu Jakubově 1‚2 říká: „Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.“

A ve dvanáctém verši můžeme číst: „Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.“

Pamatujte, že Jób obstál ve zkoušce a zůstal věrný Bohu, i když doslova ztratil všechno. Ztratil své bohatství, domov, manželku, děti, a dokonce i přátele. Přesto nezanevřel na Boha a neustále ho chválil! Jak by bylo úžasné mít takovou hlubokou lásku a víru v Boha! Nezáleží na tom, jaké bolesti nebo potíže prožíváte – za každých okolností se učte chválit Boha!

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

1. Tesalonickým 5‚16–18

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

Římanům 8‚28

Související

Jesus-3149505_640_pixabay

Maraton a poslušnost

V srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení navěky a do důsledků. Žalmy 119‚112 Život je maraton, ne běh na 50 metrů. A Bůh chce, abyste ho co nejlépe zvládli. Proto mu záleží na tom, abyste ho poslouchali, a to během celého závodu. Žalmista říká: Jen mi řekni, co mám...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Mračna bolestí

…uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Žalmy 147‚3 Jsou chvíle, kdy život může být tak bolestný, že budete mít pocit, jako by břemeno bylo příliš těžké k unesení. Závoj temnoty je tak hustý, že nedokážete vidět přes mračna bolesti. Vše se jeví ponuré a tmavé a...
čti dále