<< >>

V dňoch od 17. do 21. apríla sa konala v Bukurešti už 2. európska zdravotná konferencia, ktorú organizuje Oddelenie zdravia pri Intereurópskej divízii cirkvi adventistov. Témy konferencie vychádzali z aktuálnych potrieb obyvateľov Európy i celého sveta, ktorí trpia vzrastajúcim počtom civilizačných chorôb.

Dôraz konferencie bol položený na liečbu ochorení prostredníctvom zmeny životného štýlu. Vybraní odborníci a vedci prezentovali výsledky dlhoročných ako i aktuálne prebiehajúcich výskumov, ich významu a praktických výstupov. Veľkému záujmu sa tešili prednášky zamerané na postavenie a úlohu genetiky či epigenetiky v živote jednotlivca i celej spoločnosti.

Neodmysliteľnou súčasťou konferencie bol aj veľký dôraz na zvládanie psychosomatických ochorení v súvislosti so stresom, vyhorením či frustráciou, ktorú doba prináša.

Prednášatelia poukázali na to, že dôležitým faktorom pri službe kresťanských lekárov, zdravotného personálu, sprevádzajúcich i duchovných je zmocnenie samotným Bohom, s ktorým sa počíta. Ktorý nie je vytesnený na okraj, ktorý je zdrojom poznania, pokoja a príčinou láskavého, ľudského a chápavého prístupu k trpiacim. Motivátor, ktorý je sám motivovaný niekým, kto ho presahuje, kto je nad ním a komu plne dôveruje dokáže autenticky prejavovať súcit a porozumenie, pretože jeho vzťah k Bohu je autentický a nefalšovane úprimný.

Účastníci sa počas odpoludňajších workshopov oboznamovali so zdravotnými postupmi zameranými na prírodnú liečbu v konkrétnych zdravotníckych centrách a sanatóriách  v USA i v Európe aplikovanými na konkrétnych pacientoch s konkrétnymi ochoreniami.

Večerné chvíle boli venované osobným svedectvám ľudí, ktorí pomocou životného štýlu a pozitívneho postoja zvrátili deštruktívne procesy, ktoré boli v ich zdravotnom stave rozbehnuté.

Konferencia vyvrcholila záverečnou slávnostnou bohoslužbou v réžii Intereurópskej divízie, v rámci ktorej prítomných oslovil už v piatok večer jej tajomník Barna Magyarosi a v sobotu dopoludnia zase jej predseda Mario Brito. Obaja poukázali na základe biblických príbehov zo života Ježiša Krista a apoštolov, ako dôležité je prejavovať záujem o fyzické, duševné, sociálne i duchovné potreby ľudí a reagovať na ne pod réžiou Ducha Svätého.

2. európskej zdravotnej konferencie sa z Česko-Slovenskej únie zúčastnila 19 členná delegácia, vedená Bohumilom Kernom, vedúcim Oddelenia zdravia pri Česko-Slovenskej únii. Slovensko bolo zastúpené siedmimi účastníkmi, medzi inými aj Jaromírom Novotom, vedúcim oddelenia zdravia pri Slovenskom združení.

(www.casd.sk)

redakce - AIS 30. dubna 2018 Ze života církve