<< >>

Stejně jako v předchozích sedmi letech, i letos s blížícím se jarem probíhá v modlitebně církve adventistů v Brně na Střední ulici 10 duchovně-kulturní akce, pro niž se vžilo označení Komorní hudební podvečery. Od samého začátku bylo snahou pořadatelů přinášet přítomným (a později i divákům na internetu) kvalitní hudbu ve spojení s mluveným slovem na společné téma. Letos sbor připravil tři po sobě následující sobotní večery přímo přenášené na internet na téma „Víra, naděje, láska – co je víc?“ Představují srozumitelně duchovní témata současnému člověku. Záznamy jsou k dispozici zde.

komorni1

 

Sbor pozval všechny zájemce k účasti, ke sledování přímých přenosů a záznamů v archivu i k modlitbám. Vysoká návštěvnost, počet připojení při přímém přenosu i následných zhlédnutí programu v archivu napovídají, že je mnoho lidí, kteří hledají odpovědi na své duchovní otázky. „Doporučme lidem kolem sebe tento program, pomozme druhým ukázat, že víra má smysl, že i v dnešní skeptické době existuje naděje a láska, kterou nepřemůže ani smrt. Komorní hudební večer na téma “Láska” se zpěvákem Petrem Opletalem, jeho hosty a slovem Mojmíra Voráče bude v sobotu 21.3. od 17 hodin, vstup je zdarma, hlídání dětí je zajištěno. Přímý přenos bude k dispozici  zde.

redakce - AIS 16. března 2015 Ze života sborů