<< >>

Dům sboru církve adventistů v Hronově na Padolí ožil první listopadovou sobotu více než jindy. Místní věřící zde slavili 10 let na Padolí. Pozvali k tomu adventisty z Náchoda, Červeného Kostelce a přijeli i z Jaroměře a Hradce Králové. Ale také hronovskou starostku Hanu Nedvědovou, členy okolních církví a sousedy. V první části dopoledne děkovali a chválili Hospodina na téma: Co mi dalo 10 let na Padolí? Z příspěvků domácích vznikla nádherná kompilace postřehů, myšlenek a díků. Také chválili Boha písněmi, které rádi zpíváme.

“V první řadě bych chtěla tomuto sboru poděkovat za dobrou spolupráci v uplynulých letech. Krásně jste zvelebili starý dům, aktivně se zapojujete do života města, nabízíte své prostory široké veřejnosti. To není obvyklé a já vám za to moc děkuji,” řekla starostka Hana Nedvědová. A ještě dodala: “V dnešní době ubývají pevné hodnoty, zázemí a jistoty. Váš sborový dům, který jste otevřeli pro širokou veřejnost je, viděno očima města a spoluobčanů takovým pevným bodem, zázemím, a já si velmi přeji, aby to tak zůstalo.”

Padoli

Poté vystoupil senior evangelické církve královéhradeckého kraje Michal Kitta za ekumenické společenství v Hronově, a připomenul právě proběhlé výročí reformace. Povzbudil přítomné s ohledem na reformaci ke dvěma věcem: 1. abychom uměli čerpat ze starých pokladů a vynášeli je na denní světlo v současné době, a 2.  abychom se dále setkávali na úrovni jak mezicírkevní, tak také osobní. Abychom se přestali bát jeden druhého a nacházeli k sobě cestu.

Hlavním hostem byl kazatel Vít Vurst,  Za jeho působení byl objekt koupený, zrekonstruovaný a slavnostně otevřený pro církev i veřejnost. Kázal na text z Bible, 1. knihy Samelovy 7,2-12 o památném kameni v Eben – Ezer, který prorok Samuel postavil na památku zázračné záchrany Hospodinem před Pelištejci. Aplikoval myšlenku vděčnosti Hospodinu za zázrak, který Izraelci s Bohem prožili, i do současné situace. Otevření sborového domu na Padolí před deseti lety i celé údobí, kdy zde mohou lidé žít a působit jako církevní společenství, ale také jako Společenské centrum s klubem maminek a spoustou dalších programů, byl a je zázrakem, který jim Bůh dává prožít. A jemu za to patří dík a chvála.

Více informací o životě církve i Společenského centra v Hronově na: http://hronov.casd.cz

redakce - AIS 13. listopadu 2014 Ze života církve, Ze života sborů