<< >>

Alianční týden modliteb pořádaný každoročně Českou evangelikální aliancí se uskuteční 4. až 11.1. 2015 a bude mít téma Hospodin dá vyrůst spravedlnosti. Celosvětová Církev adventistů sedmého dne pořádá 7. až 17.1. 2015 Deset dnů modliteb na téma Zakoušení ovoce Ducha. Inspirací k němu bude text z Bible, Listu Galatským 5. kapitoly a veršů 22 až 25. Během deseti dnů 7. až 16.1. se budou po celém světě scházet skupiny věřících k hodinovým společným modlitbám. Jedenáctý den 17.1. připadá na sobotu, která se stane oslavou všeho, co Bůh vykonal jako odpověď na společné modlitby.

modlitby

 

Pro každý den modliteb byly připraveny tématické listy (ke stažení dole). Lidé zúčastnění v Deseti dnech modliteb jsou zváni i k tomu, aby se připojili k určitému typu půstu – například od zábavy, internetu, sladkostí a podobně. Získaný čas mohou využít k modlitbě a studiu Bible.

Alianční týden modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015

redakce - AIS 10. prosince 2014 Inspirace, Ze života církve, Život víry