<< >>

Na konci ledna tohoto roku proběhla v Liberci akce s názvem Vločička. Tato událost byla tento rok výjimečná, protože se jednalo o 20. Vločičku v pořadí a zároveň i poslední v řadě. V pátek se sešly děti z většiny oddílů Klubu Pathfinder Českého sdružení, včetně organizátorů Vločky (tak se tato akce jmenovala do roku 1994) a Vločičky. Celkem přijelo strávit společný víkend s kamarády a vedoucími na Vločičku přes 100 účastníků.

Společné chvíle Pathfindeři zahájili hned několika písničkami v doprovodu kazatelů Romana Hampachera a Honzy Matouška. Nechybělo ani přivítání a společné zamyšlení nad Biblí. Sobota dopoledne dala zabrat šedé kůře mozkové, protože děti tento čas trávili biblickou soutěží. Děti v několika skupinách soupeřili o odměnu v podobě sněhových vloček. Vzhledem k přítomnosti sov, mudrců a poctivě připravených dětí byly výsledky velice těsné. Za získané vločičky získali děti zajímavé knížky. Ještě před obědem v nich s chutí listovali a ti nejmenší prosili své vedoucí, aby jim alespoň kousek přečetli. Během sobotního odpoledne byli Pathfindeři svědky scének o vzniku akce Vločka v roce 1989 a vzniku Vločičky v roce 1994. Všichni organizátoři Vločky i Vločičky byli přítomni a vyprávěli o vzniku obou akcí. Během historie této akce se v organizačním týmu vystřídalo přes 20 lidí.

V pozdním odpoledni děti vyběhly do Harcovského lesa, kde plnily úkoly a za správné splněné úkoly dostávali odměnou vločky. Sobota večer patřila libereckému plaveckému parku Babylon. Během návštěvy si děti nejen vydatně zajezdili na tobogánech a prolezli snad všechny vodní tunely, ale dokonce zažili laserovou show. Všichni se shromáždili v jedné části bazénu, světla zhasla a všichni sledovali delfíny, plejtváky a žraloky ve vzduchu. Na nedělní dopoledne nemohli někteří Pathfindeři ani dospat, protože měla proběhnout aukce. Vzhledem k velkému množství vloček, které mělo každé dítě, se atmosféra dala krájet. Věci, které se dražily byly rozprostřeny po celých dvou stolech. Čas rychle utíkal a dětem se plnily klíny dobrotami. Ještě před obědem se stihli v rámci hry pochytat všechny zlé bytosti, které po okolí pobíhali. Nakonec ještě proběhlo společné focení a po jídle se děti společně s vedoucími rozutekli k autobusům, autům, vlakům a domovům.

Fotky si můžete prohlédnout na stránkách Klubu Pathfinder.

Akce, novinky i zajímavé informace můžete sledovat také na facebooku Klubu Pathfinder.

redakce - AIS 15. února 2016 Pathfinder, Ze života církve