<< >>

Ve dnech 24. a 25. 5. 2016 se v mediálním centru Interevropské divize církve adventistů “Stimme der Hoffnung” (Hlas naděje) v německém Alsbach-Hähnlein u Darmstadtu uskutečnila konzultace národních vedoucích církve a její služby komunikace s veřejností o mediální strategii církve ve střední Evropě na příští desetiletí. Českou a Slovenskou republiku zastupovali předseda Česko-Slovenské unie církve Mikuláš Pavlík a unijní vedoucí odd. komunikace Tomáš Kábrt. Účastníci z řady evropských zemí se seznámili s doporučeními předcházejícího strategického setkání mediálních odborníků církve a konzultovali možnosti jejich praktického naplnění v životě a působení církve. Potvrdili jednoznačná doporučení soustředit mediální tvorbu a komunikaci církve do necírkevního prostředí, více se otevřít novým internetovým a mobilním technologiím na všech úrovních, umožnit a nabídnout jejich prostřednictvím každému zájemci osobní pozornost a dialog.

Wolfgang Schick z centra Stimme der Hoffnung (SDH) prezentoval iniciativu “Globální den mládeže”  spojující každoročně při zahájení církevního modlitebního týdne mládeže v přímých přenosech a vstupech desítky veřejných duchovních a humanitárních akcí mladých lidí po celém světě. Wolfgang Schick informoval o značné sledovanosti a mediálním ohlasu této globální akce mezi mladými lidmi, zejména na sociálních sítích, kde ji letos sledovaly již statisíce uživatelů, a vyzval k zapojení dalších zemí. Pro Česko-Slovenskou unii je zde jedinečná možnost připojit se k této iniciativě s každoročním pražským setkáním mladých “Anděl” pořádaným v totožném termínu. Jako technická podpora příštího Evropského kongresu mládeže 1. až 5. 8. 2017 ve španělské Valencii vyzval tým mediálního centra SDH vedoucí církve v jednotlivých zemích také k vyhledání a vyslání mediálních dobrovolníků pro pomoc technickým profesionálům na této mezinárodní akci s možností se leccos praktického naučit v oblasti užití zvukových a obrazových technologií.

 

darm

 

Pablo Sanchez ze španělského studia HopeMedia v Saguntu představil pozoruhodné výsledky jejich série krátkých virálních klipů “Pravda za 2 minuty” ve španělsky mluvících zemích světa, kde se tato videa vyvracející některé mýty o Bibli a křesťanství stala velmi populární a například díl o biblickém dni odpočinku sobotě dosáhl na sociální síti YouTube již více než 300 tisíc zhlédnutí a vyvolal zde diskusi diváků s tvůrci a  webpastory s více než 1300 komentáři. Tuto sérii již letos na doporučení česko-slovenské služby komunikace církve zahrnula do svého plánu překladů studia církve v Praze a v Bratislavě. Pablo Sanches uvedl i novou virální sérii “Nejlepší dárky”.

 

Režisér Adrian Dure z SDH uvedl jako příklad globální spolupráce 11 studií sítě Hope Channel z různých zemí světa na čtyřech kontinentech svůj nový celovečerní dokument “Rest” (Klid) zachycující lidi z velmi odlišných kultur a prostředí při zachovávání biblického dne odpočinku soboty. Podobnou koncepci má nové krátké virální video SDH “Otče náš” o prožívání této Ježíšovy modlitby různými lidmi na celém světě. Také obě tato díla budou přeložena a církví šířena do českého a slovenského prostředí.

 

darm2

 

Paulin Giurgi z SDH navrhl na základě dobrých zkušeností z Rumunska, aby se každá z národních televizních stanic církve prezentovala společně se všemi ostatními jako součást velké celosvětové sítě 45 stanic Hope Channel Internet Network. Jeho kolega Sven Fockner představil návrh sjednocovat všechny  mediální aktivity pod jednu společnou značku Hope (Naděje), aby byla známější, například HopeTV, HopeRadio, HopeAcademy, HopeCenter atd.

 

Paolo Benini, divizní vedoucí odd. osobní služby, promluvil o vlastní zkušenosti z Itálie s nezbytností zlidšťovat mediální působení církve prostřednictvím nových technologií laskavými kontakty s diváky, posluchači a dalšími uživateli, osobními setkáními a vztahy. Mario Martinelli z církevního vydavatelství Safeliz Books ve Španělsku doporučil prezentovat každou tištěnou knihu či časopis i prostřednictvím videa, audia, sociálních sítí a vytvářet interaktivní elektronické verze knih s videi, prolinky a podobně.