<< >>

V Poprade v zbore cirkvi adventistov sa v sobotu 28.2. konal krst 21 rómskych kresťanov z osady Rakúsy v okrese Kežmarok. Bola to udalosť nabitá emóciami a radosťou.  Je to rok, čo sa v Rakúsoch v jednej hrubej stavbe začala stretávať asi 50-členná skupina Rómov a „gadžov“, ktorí spoločne študovali Božie slovo, hľadali odpovede na svoje otázky a spoločne chválili Boha nadšeným spevom. Hrubá stavba menila v priebehu roka za pochodu svoju tvár. Urobili sa vnútorné omietky, betónová podlaha, strop, pristavila sa veranda s WC a v podkroví miestnosť, kde sa dnes stretáva na detskú bohoslužbu asi 30 detí. 17 bratov a 4 sestry z osady Rakúsy teraz odovzdalo svoj život pri krste verejne Ježišovi Kristovi a zároveň bola za účasti bratov zo Slovenského združenia CASD založená oficiálna skupina cirkvi adventistov Rakúsy.

Celú bohoslužbu otvorili chvály v rómčine, z Božieho slova prehovoril miestny kazateľ Jozef Pist o tom, že Boh si nás vyvolil za nový svätý národ a kráľovské kňazstvo. Kazateľ Pist tiež vykonal obrad krstu. Po prijatí a podpise krstných listov počuli prítomní svedectvá nových bratov a sestry, aké zmeny spôsobil v ich živote Ježiš Kristus. Všetko bolo popretkávané piesňami a básňami účastníkov zhromaždenia z okolitých zborov. V ďalšej časti prehovoril  z Božieho slova Karol Badinský, predseda Slovenského združenia zborov cirkvi, a potom bola oficiálne vyhlásená skupina Rakúsy. Celú bohoslužbu ukončili rómske chvály a požehnanie vysvätených kazateľov.

“Chcem vzdať chválu a obrovské poďakovanie nášmu nebeskému Oteckovi, pretože ON je SVINTO, SVINTO, SVINTO, DADO, ANDRO NAJ ELOHIM SAL BARO (Svätý, Svätý, Svätý, Otec, najvyšší Pán). To je len začiatok cesty, prosíme o vaše príhovorné modlitby,” uviedla účastníčka Marcela Turcerová.

 

 

redakce - AIS 6. března 2015 Ze života církve, Ze života sborů, Život víry