<< >>

Vedení Církve adventistů sedmého dne pro severní a východní Německo (Severoněmecká unie) vydalo stanovisko k ordinaci žen do duchovenské služby kazatelek. Podle tohoto stanoviska nemají všechny následující ordinace do duchovenské služby provedené v oblasti Severoněmecké unie celosvětovou platnost, ale jsou omezeny na Německo. Na jeho území je kromě Severoněmecké také Jihoněmecká unie církve. Dosavadní forma pověřování pastorek pro plnou duchovenskou službu bude nyní stejná a jediná i pro jejich mužské kolegy.

V přelomovém rozhodnutí, které bylo přijato Výborem Severoněmecké unie v červnu a nyní zveřejněno, není již “ordinace” jako dosud chápána jako celosvětově platná, ale jako omezená pro oblast zodpovědnosti německého vedení církve. Proto bude nyní v severním a východním Německu tato forma pověření užívána bez rozdílu pro muže i ženy povolávané do duchovenské služby.

Doslova se o tom ve stanovisku praví: “Severoněmecká unie církve se zavazuje k biblické praxi vzkládání rukou s modlitbou žehnání jako viditelnému znamení církve pro pověření svých pastorů a pastorek do plné duchovenské služby ve sborech. V tomto smyslu mluví nyní Severoněmecká unie církve o ´ordinaci´.” Tato “bude bez rozdílu udělována mužům a ženám a je platná pouze na území zodpovědnosti Severoněmecké a Jihoněmecké unie, protože naše grémia mohou rozhodovat jen o těchto oblastech.”

Vedení církve v Severoněmecké unii tím chce potvrdit svůj dosavadní postoj k rovnoprávnosti žen a mužů při ordinaci na svém území, aniž by formálně postupovalo proti celosvětově platným pokynům (Working Policy) Generální konference církve, která neumožňuje ordinaci žen do plné duchovenské služby s celosvětovou platností.  Konference Severoněmecké unie církve rozhodla již 23. 4. 2012 o tom, že církev v severním a východním Německu bude na svém území ordinovat do plné duchovenské služby ženy stejně jako muže. V Jihoněmecké unii církve takové rozhodnutí nepadlo, ale i tam je praktikováno “vysvěcování” kazatelek. Proto mohou duchovní “vysvěcení” v Severoněmecké unii, stejně muži jako ženy, být činní i na území zodpovědnosti Jihoněmecké unie. V Jihoněmecké unii budou nadále ordinováni jen muži s celosvětovou platností. (APD)