<< >>

Nestáva sa často, aby sme sa na našich stránkach s vami delili o recenziu filmu, ktorý prichádza aktuálne do kín. V prípade filmu Hacksaw Ridge – Zrodenie hrdinu však ide o niečo, čo výrazne vystupuje z radu bežných diel filmovej zábavy.  Veríme, že jeho vznik a jeho poslanie usmerňoval Boh. Pretože veríme, že On chce prehovárať aktuálnym jazykom ľudí 21. storočia a dokáže tak robiť aj spôsobom, ktorý je takpovediac priamo „vo svete“ a „zo sveta“. Považujeme za veľkú prednosť, že sa na tvorbe prekladu a titulkov tohto filmu podieľalo Štúdio Nádej.

 „Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neunaví sa, neustane, jeho múdrosť nemožno preskúmať. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa potkýnajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.“ 

… týmito slovami zo 40. kapitoly knihy proroka Izaiáša sa začínajú úvodné titulky filmu „Hacksaw Ridge – Zrodenie hrdinu“. Cituje ich hlavná postava – Desmond Doss. Človek, ktorý reálne žil a prežil hrôzy druhej svetovej vojny. Človek – adventista siedmeho dňa. Človek, ktorého viera v Boha bola taká silná, že sa stala hlavným námetom pre vznik veľkofilmu určeného pre celý svet.

Film „Hacksaw Ridge – Zrodenie hrdinu“ je natočený podľa skutočných udalostí a odohráva sa v roku 1945 počas druhej svetovej vojny. Predstavuje nám mladého zdravotníka Desmonda Dossa z amerického štátu Virginia, ktorý sa rozhodne dobrovoľne narukovať na vojenskú misiu do Japonska. V spočiatku zdanlivo klasickom filme o chlapcovi z kresťanského prostredia odohrávajúcom sa na pozadí ťaživých svetových udalostí sa začne rozvíjať dej, ktorý je živým svedectvom toho, ako silno sa dokáže človek držať hodnôt a Toho, v koho verí. Desmond Doss bol členom Cirkvi adventistov siedmeho dňa a tento film to otvorene prezentuje. Jeho prežívanie vzťahu s Bohom a tomu zodpovedajúce autentické správanie sa v živote pramenilo z poznávania Božieho slova, tak ako ho máme možnosť poznať my. Desmond bol náš brat a z tohto filmu je to cítiť. V prvej časti deja je nútený kvôli svojmu presvedčeniu zápasiť s množstvom prekážok. Mladý hrdina vyjadril otvorene výhradu vo svedomí a odmietol výcvik s puškou, pretože sa rozhodol odísť do rozpútanej vojny bez zbrane. Aj keby ju mal použiť len na sebaobranu. Vo výcvikovom tábore taktiež požiadal o možnosť zachovávať sobotu ako deň odpočinku. Desmond sa pre to stal obeťou výsmechu, ponižovania a nenávisti zo strany spoluvojakov a veliteľov, ktorým sa rozhodol ísť pomáhať na front. Dokonca sa kvôli odmietnutiu nariadení, ktoré boli v rozpore s jeho presvedčením, dostal pred vojenský súd a hrozbu väzenia. Boh však zasiahol a umožnil Desmondovi splniť poslanie, ktoré mal pre neho pripravené. Aj keď to znamenalo postaviť sa zoči-voči tomu najväčšiemu nebezpečenstvu. Desmond toto poslanie vyjadril slovami: „Kým ostatní budú životy brať, ja ich budem zachraňovať.“

 

 

A tak sa hrdina v druhej časti filmu ocitá uprostred bojov pred japonskou Okinawou. Ich dejiskom je horský hrebeň Hacksaw, podľa ktorého dostal film režiséra Mela Gibsona svoj názov. Realita vojny je strašná. Nikto z nás nebol na mieste, kde sa pred vyše 70 rokmi odohrávali boje medzi americkými a japonskými vojskami. Preto nikto z nás nevie posúdiť, či tvorcovia filmu zobrazili situáciu takú, aká v skutočnosti bola. Pri sledovaní filmu však zistíte, že boj, aj keď zobrazený skutočne naturalisticky, je len kulisou. Na pozadí vojny žiari skutočný príbeh človeka, ktorému Boh vďaka jeho neochvejnej viere dodal neskutočnú vnútornú aj fyzickú silu. Silu, vďaka ktorej mohol bez vypálenia jedinej guľky zachrániť z frontovej línie životy 75 vojakom. Silu, ktorá si vyslúžila obrovský rešpekt celého amerického pluku, a čo je hlavné, v ktorej mohli všetci spolubojovníci a veliaci dôstojníci uvidieť Toho, kto je jej Darcom. Vykresľuje to aj scéna pred záverečnou bitkou, kedy všetci vojaci v tichosti čakajú, zatiaľ čo sa Desmond modlí o Božiu prítomnosť uprostred desivého chaosu.

Film neprináša svedectvo o zázrakoch, ktoré by si jeho hrdinovia v danej situácii najviac priali. Boh nezastavil vojnu, ktorá bola rozpútaná a počas ktorej prišli tisíce vojakov o život. Taká je totiž realita života vo svete, v ktorom vládne hriech. Príbeh však jasne vykresľuje, ako Boh dokáže zmeniť perspektívu človeka a posilniť ho uprostred tých najťažších skúšok v živote. Desmond sa mohol dobrovoľne vzdať svojho poslania. On sa však rozhodol odovzdať Bohu do služby, ktorá zachránila a zmenila životy mnohým. A táto služba nášho brata Desmonda Dossa môže aj teraz napredovať…

Životný príbeh Desmonda Dossa je niečo, čo by sme dopriali precítiť každému z vás.  A film Hacsksaw Ridge, ktorý je oslavou jeho viery v Boha, môže byť dobrou príležitosťou tak urobiť. V jeho závere sa hovorí, že Desmond Doss sa k svojim hrdinským výkonom staval aj po vojne skromne a všetky zásluhy pripisoval Bohu. Naším cieľom pri príprave tejto recenzie nebolo upriamiť pozornosť na majstrovstvo tvorcov a hercov filmu. Sme presvedčení, že ak by vo výslednom diele bol len ich vklad, tento film by bol len jedným z mnohých, na ktoré návštevníci kín rýchlo zabudnú. Veríme však, že Boh má moc osloviť aj počas návštevy kina tých, ktorí mu doposiaľ nedali šancu prehovoriť do života iným spôsobom. Rovnako úprimne veríme, že týmto filmom Boh ponúka príležitosť aj nám stráviť spoločne čas s priateľmi a hovoriť s nimi o našej viere, i keď možno práve teraz nie je taká silná a živá ako viera Desmonda Dossa. Modlíme sa o to, aby Boh pracoval v srdciach všetkých nás, ktorých má vo svojom zámere posilniť vo vzťahu s Ním práve vďaka príbehu prerozprávanému touto formou.

Tomáš Turčan

Film „Hacksaw Ridge – Zrodenie hrdinu“ má premiéru v slovenských i českých kinách 10. 11. 2016. Slovenský preklad a titulky k filmu zabezpečilo Štúdio Nádej.

 

zrozeni-hrdiny_plakat

 

Súvisiace články a zdroje:

Desmond T. Doss (1919–2006): Neohrožený odpírač (česky)

Meet the Filmmakers of „Hacksaw Ridge“ (video, anglicky)

redakce - AIS 8. listopadu 2016 Inspirace