<< >>

Letošní unijní speciál Klubu Pathfinder hostil kolem třiceti účastníků, kteří se společně sešli ve Slovinsku v národním parku Triglav, aby se sdíleli, motivovali a hlavně, aby prožili něco netradičního, co je vyvede z komfortní zóny. Když se zpětně ohlédnu za tím, co jsme zažili, myslím, že jsme cíl naplnili beze zbytku.

Většina z nás prožila noc ze středy na čtvrtek buď na cestě, nebo na odpočívadle. Zadání totiž znělo, že ve čtvrtek ráno máme sraz na parkovišti pod vrcholem Triglav, který jsme se rozhodli zdolat. Triglav je vysoký 2 864 metrů a místy je třeba dávat opravdu pozor – takže nejde o „turistickou“ horu.

Během prvního dne bylo v plánu dorazit do horské chaty ve 2 500 metrech nad mořem s tím, že další den si odvážlivci „odskočí“ na vrchol a pak se společně sestoupí dolů. Valná většina účastníků to zvládla, takže výstup můžeme považovat za úspěšný. Na vrcholku nechyběla ani vlajka Klubu Pathfinder.

Sobotu jsme prožili v kempu u jezera. Dopoledne jsme si vyslechli zamyšlení z Božího slova a trochu času jsme věnovali i vzájemnému sdílení se. Ve skupinkách jsme diskutovali o tom, kde se Klub Pathfinder nachází a kam směřuje. Čas byl i pro porovnání naší práce v různých koutech našich republik, diskuzi o výjimečném spojení Klubu Pathfinder a církve nebo o tom, do jaké míry bychom měli mít profesionální vedení.

Sobotní odpoledne jsme věnovali průzkumu okolí. Vydali jsme se na plavbu po jezeru s cílem prozkoumat ostrůvek s kostelem uprostřed. Byl to hezký zážitek a počasí nám přálo.

Několik společných dnů rychle uplynulo a v neděli ráno jsme už museli vyrazit zpátky domů ke svým oddílům, rodinám, práci a povinnostem. Myslím si, že to byl hezky prožitý čas, který dal účastníkům mnoho nového.

Jakub Fraj

 

redakce - AIS 29. října 2018 Pathfinder