Výbor Česko-Slovenskej únie reaguje na dokument administratívneho výboru Generálnej konferencie

V oficiálnom cirkevnom časopise Adventist World bol pred niekoľkými týždňami zverejnený návrh výboru Unity in Mission Oversight Committee s názvom „Dokument o rešpektovaní a praktickom uplatnení rozhodnutí výboru a zasadnutí Generálnej konferencie“. Ide o podklad na diskusiu na najbližšie zasadnutie výboru Generálnej konferencie v Battle Creek 10. – 17. 10. 2018. Obsahuje návrh na postup pri riešení … Pokračování textu Výbor Česko-Slovenskej únie reaguje na dokument administratívneho výboru Generálnej konferencie