<< >>

Generální konference církve adventistů potvrdila svůj dlouhodobý závazek, že své investice uvádí do souladu s etickými a svěřeneckými závazky. Výbor pro správu majetku Generální konference se sešel 20. března 2018, aby přezkoumal a zdokonalil stávající investiční postupy.

Komise pro investice je prostřednictvím investičního oddělení Generální konference odpovědná za řízení investic společností a spravování různých církevních fondů. Je odpovědná za řízení fondů svěřených Generální konferenci církevními organizacemi, penzijními fondy a institucemi.

Komise pro investice se snaží „investovat tyto prostředky odborným, věrohodným, obezřetným a konzistentním způsobem“. Komise také potvrdila obecný předpoklad, že Generální konference dodržuje pravidlo řádného hospodáře a „udržuje vysoce diverzifikované investiční portfolio pomocí různých investičních strategií založených na nejvyšší možné profesionální úrovni“.

Během hodnocení investičních postupů výbor přezkoumal a revidoval používaná investiční kritéria a postupy. Na svém zasedání potvrdil následující principy pro investování: „Znovu potvrzujeme, že platí současné investiční omezení pro společnosti, které se zabývají následujícími oblastmi: alkohol, tabák, hazardní hry, pornografie, masné výrobky a kofeinové nápoje. Řídíme výbor pro správu majetku Generální konference tak, abychom zajistili, že všechna omezení investic do produktů a služeb budou v souladu s našimi předepsanými standardy a budou v souladu s hodnotami Církve adventistů sedmého dne, které dodržujeme v praktickém každodenním životě.“

Výbor také odhlasoval, že „v souladu s naším dlouhodobým postojem odmítání násilí pověřuje komisi pro investice, aby přezkoumala všechny současné a potenciální investice s cílem vyloučit všechny peněžní vklady do společností, jejichž příjmy pocházejí primárně nebo podstatně z výroby a prodeje zbraní, bojových vozidel, výzbroje nebo jiných bojových systémů. Kromě toho nařídil komisi pro investice vyhnout se investicím do společností, které se zabývají výrobou kazetových bomb, nášlapných min nebo jaderných zbraní a vyloučit je z portfolia bez ohledu na zisk těchto společností nebo množství produktů, které prodávají“.

„Jako duchovní organizace máme zodpovědnost za to, že naše finanční strategie a investice budou v souladu s našimi hodnotami a závazky, které jsme si stanovili,“ uvedl Tim Aka, spolupracovník Generální konference, který je zodpovědný za řízení jejích investic. „Tento proces probíhá a bude mít klíčový význam pro oddělení investic.“

V oficiálním prohlášení nazvaném „Výzva k míru“ z roku 2002 Církev adventistů sedmého dne prohlásila, že „církve by měly být známé nejen svým duchovním přínosem, který je tím nejdůležitějším, ale i tím, že podporují kvalitní život, jehož klíčovou součástí je život v míru“.

„V duchu tohoto prohlášení a jako pokračující proces,“ uzavírá Aka, „Generální konference usiluje o to, aby se vyvázala z nepatřičných investic tak, aby dostála svým svěřeneckým povinnostem“.

(ANN)

 

redakce - AIS 17. dubna 2018 Církev ve světě