<< >>

Členové Výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů  sedmého dne se na svém jednání v neděli 24.4. v Brně společně zamýšleli nad motivací ke službě Bohu, modlili se, zabývali se přípravou mimořádné konference unie, vzděláváním, kaplanskou službou, personálními záležitostmi a hospodařením církve v Česku a na Slovensku. Mimořádná konference unie se má uskutečnit  v neděli 23. 10. v brněnské modlitebně církve na Střední ulici.

Jednání zahájil předseda Českého sdružení sborů Vít Vurst zamyšlením z Ježíšova podobenství o hřivnách v  25. kapitole Evangelia podle Matouše. Člověk, který v podobenství zakopal svěřenou hřivnu, jednal ze strachu před majitelem. Duchovní život motivovaný strachem z Boha vede k izolaci a nezdravým vztahům. Ježíš vybízí ke zcela jinému přístupu, který je iniciativní a otevřený, jehož motivací je vděčnost za Boží svěřené dary, uvedl Vít Vurst. V tomto smyslu se pak přítomní společně modlili.

Výbor pak naplánoval mimořádnou konferenci unie na 23. říjen do Brna, modlitebny na Střední ulici. Má se zabývat společenskými otázkami rozvodů a opětovných sňatků, církevních svateb, křesťanského životního stylu a prožívání soboty, dle Bible Bohem posvěceného dne. Projednání jednotlivých bodů se má uskutečnit jednotně v plénu a shromáždění delegátů nemá být rozděleno do  pracovních skupin. Jednotlivé výbory sdružení mají určit zpravodajce pro ty navržené body agendy, které byly podány jejich sdruženími. Ústředí unie připraví oběžník, který bude informovat sbory.

 

unie

 

Novým členem výboru unie byl zvolen ředitel Adventistického teologického institutu (ATI) Marek Harastej. Jako zástupce unijních institucí nahradil Csabu Čáka, bývalého ředitele Mediálního centra církve, který se stal hospodářem Českého sdružení sborů. Marek Harastej zároveň představil výboru v jednotlivých dokumentech novou koncepci teologického vzdělávání v církvi, které oproti dosavadnímu Teologickému semináři počítá jen s distančním víkendovým studiem a zhruba polovinou učitelů. ATI podal žádost o novou akreditaci v rámci církevního školství. Výbor unie schválil v této souvislosti, že “absolvování ATI v daném rozsahu studia je dostatečným vzděláním nejen pro nástup do kazatelské služby, ale později i pro ordinaci do kazatelské služby.” Schválil také správní radu ATI pod vedením předsedy unie Mikuláše Pavlíka.

Členové výboru přijali také upravený dokument o kaplanské službě církve v České a Slovenské republice. Mezi nemocniční kaplany církve zařadili Petra Hřiba působícího v ostravském hospicu. Schválena byla také koncepce další činnosti Mediálního centra církve v Praze. Má vytvářet programy úměrně potřebám a finančním možnostem církve, postupně změnit svou  právní formu na neziskový spolek, šířeji zpřístupnit veřejnosti všechny vyrobené pořady na internetu a úzce spolupracovat s církevním Štúdiem Nádej v Bratislavě.

Výbor rozhodl také o ordinaci kazatelů Jiřího Kouna z Trutnova, Martina Lindtnera z Karlových Varů a Rastislava Laciky z Košic do plné duchovenské služby. Statut kazatele církve přiznal výbor také teologovi Jiřímu Benešovi z Prahy a internetovému pastorovi Jindřichu Černohorskému z Hradce Králové. Přítomní vyjádřili souhlas i s žádostí o uvolnění kazatele Daniela Horničára pro službu sboru v Collonges ve Francii.

Interevropská divize církve nabídla Česko-Slovenské unii finanční příspěvek 22 tisíce eur na misijní projekty mládeže. Výbor rozhodl o rozdělení příspěvku rovnoměrně na jeden projekt z každého sdružení sborů. Moravskoslezské sdružení odevzdalo svůj projekt šesti  tématických víkendových setkání pro dospívající děti “Dobrodružství s Bohem”, České a Slovenské sdružení dodají své projekty v nejkratší možné době. Výbor doporučil také misijní projekt k oslovení vysoko- a středoškoláků v Pardubicích pro podporu z celosvětového církevního programu HisHands.

Členové výboru vyslechli a schválili i zprávu hospodáře unie Marka Škrly za rok 2015. Podpořili také záměr Českého sdružení sborů na stavební úpravy nově zakoupené budovy církve v Pardubicích na modlitebnu se zázemím pro služby veřejnosti a komunitní život. Schválen byl i návrh záměru majetkového vyrovnání nemovitostí a bytů mezi unií a Českým sdružením sborů, stejně jako žádost o finanční podporu na nákup dodávkového automobilu pro slovenský misijní projekt „Biblia na cestách.“

Výbor zvolil novým unijním vedoucím oddělení mládeže kazatele Daniela Kašlíka z Ostravy, oddělení kaplanské služby nově povede kazatel Pavel Zvolánek z Prahy a vedení oddělení komunikace převezme od 1.10. redaktor Daniel Hrdinka z Prahy. Vedoucí křesťanského skautského Klubu Pathfinder pro ČR a SR David Čančík poskytl výboru zprávu o činnosti této organizace.

Tajemník unie Peter Čík podal statistickou zprávu za rok 2015. Do společenství církve bylo podle ní loni v Česku a na Slovensku pokřtěno 227 lidí, což je o 34 více, než v předchozím roce. Přítomní vyslechli také výroční zprávy Teologického semináře v Sázavě a Mediálního centra církve v Praze.

Schváleny byly  chystané cesty zaměstnanců církve do zahraničí – na Konferenci o reformaci ve Friedensau 9. – 12. 5., na setkání vedoucích oddělení komunikace v německém Darmstadtu 23. – 26. 5., na Biblickou konferenci badatelského výboru Generální konference církve v maďarském Debrecínu 26. – 28. 5., na zasedání výboru celosvětové služby církve v oblasti zdraví v americkém Silver Spring 27. – 29. 6. a na středoevropské setkání vedoucích oddělení ve španělské Seville 5. – 8. 9. Ze zahraničí byla schválena návštěva  amerického lékaře Johna Scharffenberga, který bude mít v Česku i na Slovensku zdravotně misijní přednášky.

Na závěr se členové výboru opět společně modlili o Boží vedení církve. Předseda unie Mikuláš Pavlík poděkoval moravským hostitelům za laskavé poskytnutí prostor, zázemí a občerstvení pro jednání výboru. Příští setkání výboru unie je naplánováno na 25. 9. opět v Brně.

 

redakce - AIS 27. dubna 2016 Ze života církve