<< >>

V neděli 20.9. se v Bratislavě ke společným modlitbám a jednání sešel Výbor Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. Setkání zahájil předseda Moravskoslezského sdružení církve Karel Staněk (na snímku) zamyšlením z Bible, z Evangelia podle Matouše 15,21-28. Ježíšovi učedníci chtěli, aby je jejich Učitel zbavil cizí, pohanské ženy prosící o pomoc. Ježíš reagoval po svém, šel cestou náročnosti vůči nim i vůči potřebné ženě, aby nakonec dal její víru svým učedníkům, tedy i nám, za příklad. Výbor schválil výzvu k uprchlické krizi (předchozí článek níže), termín mimořádné konference unie na 23.10. 2016 v Brně a ukončení denního studia v režimu vyšší odborné školy na Teologickém semináři církve v Sázavě.

Po delší diskusi o situaci a možnostech dalšího vývoje Vyšší odborné školy Teologický seminář CASD v Sázavě se členové výboru na základě odborných doporučení rozhodli, že letošním školním rokem skončí na semináři denní studium a následně i vyšší odborná škola. Teologické vzdělávání bude pokračovat dálkově a vedení unie prozkoumá možnosti prodeje budov a areálu školy. Peníze ušetřené za denní studium budou moci posloužit na stipendia studentů z církve na vysokých teologických školách včetně adventistických v zahraničí. Garantem nového konceptu studia teologie v církvi v České a Slovenské republice byl zvolen teolog, studentský kazatel a zakladatel iniciativy křesťanských vysokoškoláků INRI road Marek Harastej s jím vedeným týmem odborníků.

Přítomní přijali plán akcí Česko-Slovenské unie na příští rok. Bude ještě doplněn a pak zveřejněn. Výbor dále rozhodl, že v roce 2019, kdy má být v únoru konference unie a na jaře konference všech tří sdružení sborů z Čech, Moravy a Slezska a Slovenska, bude po konferencích na konci května následovat jedna společná slavnostní bohoslužba všech sdružení i unie.   Výbor také upravil pravidla pro získávání grantů celosvětové církve na místní misijní projekty v rámci programů HisHands a Global Mission. Dosud podpořené projekty projdou auditem a sdružení sborů rozhodnou, které budou pokračovat. Projekt misie mezi neslyšícími převzala rozhodnutím výboru Česko-Slovenská unie.

Z dalšího rozhodnutí výboru vyplývá, že o víkendu 12. a 13.12. uspořádá církev v Praze a na Sázavě Teologickou konferenci o hudbě. Má na ní být také představen český překlad nové knihy “Sladěni s Bohem” od doktorky Lilianne Doukhanové, muzikoložky z Andrewsovy univerzity v USA, která na konferenci také vystoupí. Účastníci také uložili vedení unie, aby připravilo výrobu aplikace pro sobotní biblickou školu do mobilních elektronických zařízení.

Hospodář unie Marek Škrla přednesl také zprávu o čerpání unijního Sociálního fondu církve, ze kterého bylo potřebným loni a letos vyplaceno bezmála 600 tisíc korun. V souvislosti s chystanou opravou bytového domu církve v Praze – Strašnicích rozhodl výbor o budoucím využití domu pro bydlení zaměstnanců církve. Interevropská divize církve přispěla na stavbu nové modlitebny pro rusky mluvící sbor využívající nyní prostory v podnájmu v pražských Nuslích.

Členové výboru unie dále potvrdili rozhodnutí správní rady české pobočky adventistické humanitární organizace ADRA jmenovat novým ředitelem pobočky Radomíra Špinku z Prahy. Novým vedoucím Střediska korespondenčních kurzů v ČR jmenovali Daniela Dobeše z Ostravy. Vedoucím oddělení křesťanského domova se stal Radomír Jonczy z Prahy. Schváleny byly i další personální změny ve složení výborů a správních rad církevních institucí. Schválena byla také ordinace ostravského kazatele Daniela Kašlíka do plné duchovenské služby a zprávy činovníků ze zahraničních cest,

redakce - AIS 24. září 2015 Ze života církve