<< >>

Druhé kolo soutěže ve znalostech Bible „Stezka písmáků“ se konalo 17. listopadu v Praze v modlitebně církve adventistů na Malvazinkách. Zúčastnilo se ho celkem 39 soutěžících. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích – od dětí až po dospělé.

Soutěžící děti i mládež byli jednak z rodin, kde se Bibli věnuje trvalá pozornost, dále z pořádajících organizací Klub Pathfinder a Junák, ale také přímo nebo zprostředkovaně (prostřednictvím svých členů v soutěži) z Církve adventistů sedmého dne, Českobratrské církve evangelické, Evangelické církve metodistické, Křesťanských společenství či Křesťanských sborů, křesťanského společenství VINICE a z Římskokatolické církve.

 

Výsledky soutěže ve znalostech Bible „Stezka Písmáků“.

 

Další fotografie z akce.

redakce - AIS 29. listopadu 2016 Pathfinder