<< >>

Rádcovský kurz je určen roverům, tedy účastníkům ve věku 15 let a více. Tento kurz se v Českém sdružení pořádá centrálně jednou za dva roky a je rozdělen do několika setkání. Cílem je podpořit mladé Pathfindery v práci s dětmi v oddílech, na táborech a společných akcích. Tento rok začal další běh tohoto kurzu pro České sdružení ve Slivici, malé vesnici nedaleko Příbrami. Konal se ve dnech 11.-13.3.2016.

Ještě před akcí otestovali organizátoři schopnosti mladých budoucích rádců. Místo tradičního oznámení místa pobytu, vybavení apod. dostali účastníci pouze informace, že si mají zabalit “to, co vždy” a místo konání bylo označeno pouze GPS souřadnicemi. A tak se v pátek večer ve farních prostorách ve Slivici úspěšně setkalo přibližně 25 Pathfinderů. Spojovala je společná touha zdokonalit se v práci s dětmi, obohatit se o potřebné znalosti a samozřejmě radost ze vzájemného společenství. Název tohoto víkendu – Analog – nebyl samoúčelný. Účastníci si vyzkoušeli celý pobyt bez jejich elektroniky, převážně mobilních telefonů, aby se dokázali odpoutat od virtuálního světa a dokázali se soustředit na program a důležité informace.

Většinu času víkendu věnovali organizátoři předávání důležitých informací budoucím rádcům. Rady ohledně příprav her, plánování výprav a také společně nahlédli do psychologie osobnosti a skupinové dynamiky. Tyto výkladové části se střídaly s dalším programem. Všichni společně zpívali táborové i chválící písně a zamýšleli se nad Božím slovem. Aby mladí rádci nebyli ochuzeni o praktickou část, také si zahráli jednu hru, která vyzkoušela jejich dovednosti a odvahu. Na konec celého víkendu dostali “domácí úkoly”, aby si mohli nově nabyté vědomosti vyzkoušet a více se zapojit do dění v jejich oddíle.

Pokud vás zajímají další podrobnosti nebo fotky z této akce, můžete se podívat na stránky Klubu Pathfinder.

redakce - AIS 17. března 2016 Pathfinder