Koncepce zdravotní evangelizace

 

Jádrem zdravotní evangelizace jsou členové církve se svým hodnotovým systémem a adventistickým životním stylem, s kterým by se měli plně ztotožnit. Oddělení zdraví respektuje rozdíly v chápání adventistického zdravotního poselství jednotlivými členy církve, i současné schopnosti, možnosti a dovednosti širokého spektra jedinců, kteří církev tvoří.

Vedení Oddělení zdraví by si přálo, aby se - bez ohledu na tyto individuální rozdíly - všichni členové církve s tímto poselstvím ztotožnili, aby se za pochopení tohoto poselství modlili a aby toto poselství nebo členy církve, kteří se o realizaci tohoto poselství ve svých životech snaží, neponižovali a nepodsouvali jim nesprávné pohnutky k takovému rozhodnutí.

Hluboce respektovaná autorka, expertka v oblasti zdravého životního stylu, EGW napsala: "Bylo mi ukázáno,  že zdravotní reforma je součástí trojandělského poselství a že musíme všichni společně učinit krok kupředu v této úžasné práci." (Svědectví I, 486)

Bylo by smutné, kdyby se autorka často citovaná na Harvardské univerzitě a mnohokrát citovaná v doposud nejkvalitněji napsané knize o životním stylu "Proof Positive" nebrala vážně i v České republice, která vzhledem k špatnému populačnímu zdraví pomoc akutně potřebuje.

Oddělení zdraví, stejně jako EGW, prezentuje adventní zdravotní poselství jako něco více než pouhou záležitost správné výživy nebo vegetariánství. Toto poselství je třeba vnímat v jeho celistvosti tak, jak je prezentováno v programu NEW START.

 

Perspektiva

V době, kdy se řada sborů ptá, "co dělat, abychom mohli zajistit svůj růst", Rick Warren, jeden z nejúspěšnějších amerických evangelistů a kazatelů, doporučuje, abychom si položili jinou, důležitější otázku: "Co je překážkou, která brání našemu sboru v růstu?"

Jako zdravotníci víme, že všechny živé organizmy rostou. Nemusíme si dělat starosti s růstem rostlin nebo růstem našich dětí, pokud jsou zdravé. Růst je přirozená reakce na dobrou výživu a zdravé prostředí. Jestliže živé organizmy nerostou, je to obvykle známkou nemoci.

Sbor je živým organizmem, pro který je růst přirozenou záležitostí - je-li zdravý. Sbor je tělo, ne obchod. Je to organizmus, ne organizace. Sbor žije. Neroste-li, umírá.

Některé z možných nemocí sborů jsou popsány ve Zjevení - v poselství sedmi sborům. Sbory, které nerostou, by se měly snažit objevit a s pomocí Boží odstranit problémy a bariéry, které brání jejich spontánnímu růstu.

21. století bude charakterizováno vnitřním zdravím církve, které je základním předpokladem vnějšího růstu.

V tomto novém prostoru, který má Bůh pro nás připraven, existuje úžasná příležitost pro Oddělení zdraví, Sdružení život a zdraví, adventistické lékaře, zdravotní sestry a v neposlední řadě pro nadšené členy sborů.

Budou-li naše sbory zdravé po duchovní stránce, Bůh otevře prostor a příležitosti, které způsobí stejný příliv nových členů jako o Letnicích. Duch Boží otevře dveře, které se dnes zdají zavřené a požehná projekty, jejichž realizace se dnes zdá nemožná. Odstraníme-li bariéry, které stojí mezi námi, našimi sbory a Pánem, On zajistí prostor a příležitosti, které nám pomohou připravit sebe, naše sbory, naši církev a všechny ty, kteří hledají, na jeho příchod. Těšíme se na to, že v tomto novém prostoru, který má Bůh pro nás připraven, existuje úžasná příležitost i pro nás všechny.