Poselství oddělení zdraví

 

26. listopadu 1998 překvapil zdravotnickou veřejnost článek v prestižním „American Journal of Cardiology“, který prezentoval první výsledky úspěšného programu CASD , který se nazývá „CHIP“ (Coronary Health Improvement Program) – Program ozdravění kardiovaskulárního systému. Článek doslova říká: "Tyto koncepty, aplikované v  životech lidí mohou učinit pro zdraví a dlouhověkost populace více, než všechny technologické zázraky moderní medicíny“.


Každý druhý obyvatel této země zemře na nějakou chorobu kardiovaskulárního systému a každý třetí obyvatel na rakovinu. To je smutná bilance. Nejsmutnější na tom je, že většině z těchto případů by se dalo snadno předejít.
V roce 1967, kanadský ministr zdravotnictví Lalonde publikoval výsledky vědeckých výzkumů, které jasně dokázaly, že medicína (systém zdravotnictví) má neuvěřitelně malý vliv na zdraví populace (průměr 12%). Podstatně důležitějšími faktory, které mají vliv na naše zdraví jsou lidská genetika, ten genetický balíček, který jedinec zdědí po svých předcích (20%) a životní prostředí (15%). Co světovou veřejnost překvapilo nejvíce bylo zjištění, že nejdůležitějším faktorem, na kterém závisí kvalita našeho zdraví, je životní styl (53%) – to znamená naše stravovací návyky, pohybový režim, způsob jakým čelíme stresům a množství toxických látek, které do systému dobrovolně přijímáme (alkohol, cigarety, drogy).

Systém zdravotnictví, který se do té doby nekontrolovatelně rozvíjel, stejně tak jako politici si s tímto novým „know how „ zpočátku nevěděli rady. Takřka posvátná důvěra a úcta veřejnosti k medicíně a její neomylnosti, spojená s přesvědčením, že lékař je schopen vyřešit všechny problémy člověka způsobily, že i politici se angažovali více pro rozvoj dalších drahých zdravotnických zařízení místo toho, aby propagovali daleko levnější preventivní opatření a zdravý životní styl. Ministerstva zdravotnictví v některých zemích dodnes přidělují 95% finančních prostředků ze svých rozpočtů na akutní péči a pouhých 5% na preventivní opatření a podporu zdraví.

Lalonde ale nebyl zapomenut. Probudil v lidech obrovský zájem o zdraví a zdravý životní styl, který se dnes jako přívalová vlna šíří z Ameriky do ostatních zemí světa. V USA se za posledních 10 let rapidně snížil počet kuřáků a vláda vytvořila zákony, které podstatně omezují práva kuřáků i tabákových společností. Miliony lidí přestalo jíst červená masa, což způsobilo krizi v tomto multibilionovém průmyslu. McDonald přišel na trh s kuřecím hamburgerem a restaurace začaly nabízet kvalitní vegetariánskou stravu. Lidé začali číst etikety na prodávaných potravinách a tuk se stal veřejným nepřítelem. Za neuvěřitelné podpory vlády prostřednictvím sdělovacích prostředků, lidé vyšli do ulic a začali běhat, jezdit na kolečkových bruslích a kolech. Začala nová éra, éra zdravého životního stylu a podpory zdraví.

Řada světoznámých univerzit (Harvard, LomaLinda, John Hopkins) začala pořádat kurzy zdraví a jejich lektoři se těšili a stále těší vysoké popularitě. Díky vědcům jako jsou Dr. Dean Ornish (reverze kardiovaskulárních chorob), skupině lékařů z Weimar institutu, nebo Dr. Hans Diehlse z LomaLindské university se dostává „know how“ z oblasti životního stylu do všech koutů světa. Dobrou zprávou pro ty, kteří doposud neměli valné vyhlídky co se týče jejich zdraví právě proto, že byli geneticky predisponování (diabetes, zhoubné nádory, kardiovaskulární choroby, reumatická artritida, vysoký krevní tlak, obezita) je to, že změnou životního stylu lze oddálit počátek takových onemocnění a v případě, že se objeví, zmírnit jejich následky. Hans Diehl říká: „Špatná genetika je nabitá pistole, ale životní styl je prst na spoušti“.Životní styl a podpora zdraví nejsou již pouhou módní novinkou, nejsou pouze heslem firem, které nabízí potravinové suplementy.

Životní styl je jedinou cestou jak zachránit naše zdravotnictví a jak zlepšit kvalitu našeho vlastního života.

John Harvey Kellogg, (1852-1943) jeden z největších světových lékařů, známý průkopník zdravého životního stylu, používal již v roce 1880 s nesmírným úspěchem jednoduché léčebné prostředky jako jsou vzduch, voda, pohyb, relaxace a bezmasá strava. Jeho grandiózní sanatorium v Battle Creek, Michigan, USA vyhledávaly nejslavnější osobnosti té doby. „Kellogg cornflakes“ vděčí rovněž za svůj objev tomuto úžasnému lékaři. Ve stejné době žil Sylvester Graham (grahamův chleba), Dr. James Johnson, Vincent Priessnitz, Sebastian Kneipp a jiní průkopníci, kteří svými nápady a racionálním přístupem k léčbě svých pacientů předběhli svou dobu o řadu let.

Za samostatnou zmínku stojí americká průkopnice zdravého životního stylu E.G. Whiteová, která svými poznatky v oblasti zdraví a výživy inspirovala členy církve adventistů sedmého dne. 30,000 členů této církve z Kalifornie participovalo v největší a nejdéle trvající studii v oblasti zdraví a zdravého životního stylu. Závěry této obrovské studie jasně potvrzují, že zdravý životní styl (především vegetarianismus a odmítání všech toxických látek) může nejen prodloužit délku života, ale také dramaticky snížit výskyt takřka všech zhoubných onemocnění a civilizačních chorob. Existuje mnoho společností, občanských sdružení, klubů a osvícených jedinců, kteří se zabývají různými aspekty zdravého životního stylu a výukou veřejnosti. Podtrhuji fakt, že většinou se jedná o specifické aspekty zdravého životního stylu (prevence alkoholismu, drogových závislostí, meditace, pohybového režimu, managementu stresu, výživu) nebo se jedná o oslovení populace s konkrétními problémy (kardiovaskulární choroby, diabetes, obezita, vysoký KT)

Ve světě neexistuje tak elegantní, levný a účinný program jako je NEWSTART, integrovaná složka adventního zdravotního poselství. V tomto kontextu je toto poselství určeno pro moderního člověka dnešní doby. V první řadě je to ale poselství pro nás. Abychom toto poselství mohli efektivně šířit lidem kolem sebe, je třeba, abychom se my sami s ním ztotožnili.

PROGRAM NEWSTART

NEWSTART je zkratkové slovo, vytvořené z počátečních písmenek osmi anglických slov:

N utrition – výživa
E xcercise – pohyb
W ater – voda
S unshine – slunce
T emperance – sdřídmost/sebeovládání
A ir – vzduch
R est – odpočinek
T rust – důvěra ve vyšší řídící moc/duševní pohoda

Tento velice populární program je soudobou obnovou zásad zdravotního hnutí, které si již v 19. století jednou severní Amerika prožila. Nyní, po více než 100 letech se zdravý životní styl začíná stejným způsobem propagovat i u nás.
Statistika o zdraví občanů České republiky odpovídá následujícím skutečnostem: jsme favoritem soutěže o nejvyšší počet případů plicní rakoviny na světě, máme prvenství v konzumaci alkoholu a tím pádem jsme na předním místě v počtu onemocnění jater. Choroby srdce a kardiovaskulárního systému má zase na svědomí naše láska k tučným jídlům, zasmaženým polévkám, sladkému pečivu a zákuskům. Nemůžeme nevzpomenout ani dvakrát tak vysoké konzumace soli, než je doporučeno Světovou zdravotnickou organizací a třikrát tak vysoké konzumaci cukru, než je prospěšná zdraví.