Potřeba zdravotní reformy v církvi

Když se služebník vřítil do místnosti proroka Elizea (II Královská 6:17), aby mu zvěstoval špatnou zprávu o obklíčení města Dotain a hrozící smrti, v zoufalství vykřikl: „Co si počneme?“, Elizeus pozvedl oči k nebi a prosil Boha, aby otevřel služebníkovi oči. Dnes, dříve než kdykoliv v minulosti, potřebujeme, aby Bůh otevřel naše oči. I dnes mnoho lidí zoufale volá „Co si počneme?“. Jako církev i jako Oddělení zdraví potřebujeme citlivě, s otevřenýma očima vnímat potřeby členů církve a potřeby lidí kolem nás. Musíme se ale zároveň modlit za členy církve, aby také jim Pán pomohl otevřít oči – „aby mohli vidět“.

Na podzim roku 1967 zaklepal na dveře mamutí hodinářské firmy v Ženevě drobný, bezvýrazný muž. Chtěl mluvit s generálním ředitelem firmy Patek. Generální ředitel nebyl nadšen. Amatérský zlepšovatel mu nabízel jednoduchý křemíkový krystal s miniaturním elektronickým obvodem. Je třeba podotknout, že Švýcarsko bylo v roce 1967 nejvýznamnějším světovým výrobcem náramkových hodinek s více než stoletou tradicí - hodinářskou velmocí, která ovládala více než 70% trhu s hodinkami. Po krátkém zamyšlení, generální ředitel oznámil Maurici Crowfordovi že je blázen, a o hodinkách nic neví. Drobný muž se uklonil, odešel - a prodal svůj patent americké firmě Texas Instruments a japonské firmě Seiko. Během 10 let ztratil švýcarský hodinářský průmysl svůj monopol na výrobu náramkových hodinek, 50000 lidí ztratilo práci a mechanické náramkové hodinky byly nahrazeny elektronickými. V hodinářském průmyslu došlo k posunu paradigmatu. Švýcaři, suverénně zaslepeni svým úspěchem v minulosti – výrobou superkvalitních mechanických hodinek - nepochopili změnu doby.

I nám, členům adventní církve hrozí podobný problém. Před více než 130 lety zaklepala na dvéře naší církve drobná žena, amatérka ve zdravotnictví. Nabídla nám na svou dobu unikátní „know how“. Po dlouhých 6000 letech mohlo konečně, díky jejímu „know how“, dojít k posunu paradigmatu v oblasti toho nejcennějšího co člověk má – v oblasti zdraví. Úžasná jednoduchost, účinnost a elegance jejího patentu spočívala a i dnes spočívá zřejmě v tom, že za ním stojí sám Bůh, architekt komplexního zázraku, kterému se říká homo sapiens. Podobně jako Švýcaři v případě Maurice Crowforda, i někteří z nás, slovy nebo činy diskvalifikujeme E.G. White na snílka, který nepochopil složitost světa na přelomu tisíciletí. Její výzva k jednoduchému a zdravému životnímu stylu komplikuje náš život, narušuje naši „pohodu“, možná i svědomí. Mnozí z nás její unikátní „patent“ zavrhli. Dnes ale svět opravdu prožívá radikální posun paradigmatu ve zdravotnictví a s úctou se sklání před „patentem“ této unikátní ženy. Pomalu ale jistě se tento patent dostává na univerzity tohoto světa a do rukou lidí, kteří o něm nikdy neslyšeli. Jako adventisté máme možná poslední velkou příležitost předat tento „patent“ světu a lidem kolem nás ve své původní podobě. Máme na to právo a je to tak trochu i naše povinnost – jsme jeho dědicové.

Zvláštní doba

Doba ve které žijeme je na jedné straně doba neuvěřitelných příležitostí a možností, na druhé straně to je doba nejistot, vnitřního neklidu a poklesu lidských i duchovních hodnot. Mnoho lidí v našich zemích, zvlášť ti, kterým se během posledních 10 let podstatně zlepšil životní standard, hledá cesty, jak zlepšit kvalitu svého života a jak si uchovat zdraví. Moderní technologie umožňuje rychlé předávání informací a lidé slyší varování o následcích nezdravého životního stylu prostřednictvím přednášek pořádaných nejrůznějšími organizacemi. Mnoho z takto oslovených vzdělanějších lidí, se zoufale snaží najít správný směr v bludišti a záplavě informací. Tyto informace jsou často protichůdné, v mnoha případech propojené na firmy a společnosti, které nabízejí potravinové suplementy a jiné produkty k podpoře zdraví. Existuje mnoho společností, občanských sdružení, klubů a osvícených jedinců, kteří se zabývají různými aspekty zdravého životního stylu a výukou veřejnosti. Podtrhuji fakt, že většinou se jedná o specifické aspekty zdravého životního stylu (prevence alkoholismu, drogových závislostí, meditace, pohybového režimu, managementu stresu, výživu) nebo se jedná o oslovení populace s konkrétními problémy (kardiovaskulární choroby, diabetes, obezita, vysoký KT).

Ve světě neexistuje tak elegantní, levný a účinný program jako je NEW START, integrovaná složka adventního zdravotního poselství. V tomto kontextu je toto poselství určeno pro moderního člověka dnešní doby. V první řadě je to ale poselství pro nás. Abychom toto poselství mohli efektivně šířit lidem kolem sebe, je třeba, abychom se my sami s ním ztotožnili.