<< >>

Tradiční setkání adventistické mládeže Země živitelka v Českých Budějovicích a Východná Vysoká v Domě  Henryho Dunanta v tatranské osadě Mlynčeky u Kežmarku o víkendu 12. až 14.9. odstartovala řadu podzimních akcí církve pro mladé. Od pátku 3. do neděle 5.10. se koná hudebně-duchovní festival Mírák v aule ostravské Vysoké školy báňské, letos na téma Já jsem. Hosty Míráku budou kazatelé Marek Škrla, Alan Chlebek, František Kolesár a Václav Vondrášek, hrát budou skupiny MláKa, NoMadam, RozVoj, Menora a The Creation. Víkend 10. až 12.10. bude v nymburské chatě Tortuga setkání Vytax speciál pro mladé lidi do 25 let, jehož tématem budou esoterika, okultismus a aktuální křesťanský postoj k těmto jevům. Hosty budou jihlavský adventistický kazatel Aleš Zástěra a katolická teoložka a psycholožka Kateřina Lachmanová. Studentská organizace INRIroad zahajuje v říjnu studentské bohoslužby a další aktivity v univerzitních městech a kromě toho připravila další cyklus sedmi víkendů s kazateli a teology Úvod do Bible na chatě Karolína u Rtyně v Podkrkonoší, který začíná víkendem 17. až 19.10., a na Moravě cyklus čtyř víkendů o knize Daniel na farmě ve Svatobořicích počínaje pátkem až sobotou 31.10. – 2.11. Zde budou hosty teologové Jiří Beneš a Oldřich Svoboda, psycholog Filip Fürst, studentští kazatelé INRIroad a další. Na Slovensku začíná 24.10. podobný duchovně-vzdělávací cyklus víkendů Áčko.

Mládežnická akce Země živitelka v Českých Budějovicích byla letos již po osmatřicáté. Její téma znělo Stav: svobodný. Do programu přispěli vedoucí projektu Pošli to dál Jakub Chýlek, místní kazatel Vítek Chán, hudbou a divadlem mládežníci z Písku, Českých Budějovic, Prahy-Smíchova, Poděbrad, Litoměřic a hudební skupina Epy De Mye. Setkání Východná Vysoká spojené s výstupem na stejnojmennou horu a fotografickou soutěží mělo téma “Zaostri” a vedl je kazatel František Kolesár. vytax Na setkání Vytax speciál se bude spát se bude ve vlastních spacácích na matracích. Účastnický poplatek je 300 korun na osobu. Kontaktní osobou je Václav Vondrášek na telefonu 775 080 809, přihlašovat se zájemci mohou na elektronické adrese ingrid@pathfinder.cz. Uzávěrka přihlášek je 3.10., pokud se kapacita nenaplní dříve.

Víkendové společné pobyty Úvod do Bible pořádá studentská organizace INRIroad již pošesté. Smyslem akce je během sedmi víkendů se studenty především vysokých škol studovat a diskutovat o nejdůležitějších tématech Bible a pohledu adventismu na tato témata. Pravidelně se této aktivity účastní 30 až 40 mladých lidí. Víkendy nejsou naplněny pouze přednáškami, ale svůj prostor zde mají i diskuze, zpěv, společná zábava nebo dobré jídlo. Cena akce je dotovaná tím způsobem, aby si akci mohli dovolit pokud možno všichni mladí lidé a je stanovena na 2000 korun. “Věříme, že pro řadu mladých lidí bude tato akce znamenat nové podněty v chápání Boha a navázání nových přátelství,” uvedl studentský kazatel INRIroad Marek Harastej. freepik Mladí lidé ze studentské organizace INRIroad na Moravě si vybrali jako téma pro studium v tomto akademickém roce starozákonní knihu Daniel. Budou ji studovat na čtyřech víkendech, v jejichž průběhu se budou zabývat nejen příběhy této knihy, ale také se zaměří na teologii knihy Daniel, její prorocký rozměr a čím může tato stará kniha inspirovat naši spiritualitu. Budou o ni mluvit s psychologem a neopomenou ani místo této knihy ve výtvarném umění a hudbě. Případní zájemci z řad studentů vysokých škol nebo mladých lidí v tomto věku se mohou přihlašovat na www.inriroad.org.

redakce - AIS 10. září 2014 Inspirace, Ze života církve, Životní styl