Asaf

,
Jitrenka-2024===nahled_1

Asaf (ten, co shromažďuje)

Asaf patřil do skupiny lévijců, kteří měli během bohoslužby ve svatyni na starosti hudbu. Byl to Davidův současník.

1. Paralipomenon 16,1 –37

Jméno Asaf nacházíme v úvodu řady žalmů (50.83 –93). Možná byl i autorem těchto žalmů nebo byl zodpovědný za jejich zhudebnění. Čteme, že to byl člověk s hudebním nadáním a hrál minimálně na cimbál.

Hudba byla mimořádně důležitou součástí bohoslužby ve svatyni a (později) v chrámu. Podílelo se na ní velké množství zpěváků a hudebníků. V průběhu staletí byly písně a hudba neodmyslitelnou součástí křesťanské bohoslužby a je tomu tak dodnes. Hudba a písně nám úžasným způsobem pomáhají vyjádřit pocity a otevřít se působení Božího Ducha.

Mnozí říkají, že když jdou na bohoslužbu, chtějí slyšet především podnětné kázání. To je v pořádku. Je však dobré si uvědomit, že kázání nebylo původně součástí bohoslužby ve svatyni. V Asafově době uctívat znamenalo přinášet oběti, účastnit se náboženských slavností a radovat se v doprovodu hudby.

Podobně jako kdysi, i ve 21. století církev potřebuje dobré textaře, kteří dokážou napsat nádherné texty. Ti, kdo pomáhají tvořit dobrou hudbu nebo patří mezi zpěváky, plní v bohoslužbě stejně důležitou roli jako ten, kdo čte Písmo nebo káže!

Pane, dej mi dobrý sluch pro hudbu a písně, které slaví Tvé jméno.

Další

Jitrenka-2024===nahled_1

Bárak

Bárak (blesk) Vojenský velitel ve válce Izraele proti Kenaancům. Žil asi ve 12. století př. Kr. Soudců 4 a 5 Bárak byl současníkem Debóry, jedné ze „soudců“ dvanácti izraelských kmenů, které se usadily v zaslíbené zemi. Původní obyvatelé této země však měli ještě dost síly, a tak každou chvíli byli...
čti dále
Jitrenka-2024===nahled_1

Barabáš

Barabáš (syn neznámého otce) Politický agitátor, kterého Římané uvěznili, a Ježíšův současník. Matouš 27,15-26 Celé Barabášovo jméno se v Matoušově evangeliu uvádí jako Ježíš Barabáš (viz např. Český studijní překlad). Herodes ho dal uvěznit protože to byl velmi nebezpečný člověk – vzbouřenec. Barabáš chtěl mezi lidmi vyvolat vzpouru proti Římanům....
čti dále