<< >>

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Ezechiel 36‚26

Richard Wurmbrand vypráví tento příběh. Když nacisté obsadili jeho vlast, bylo mnoho Židů zabito. Mezi mrtvými byla také celá rodina jeho manželky Sabiny. Časem, když vojáci jezdili z fronty na dovolenou, byl u jejich domácího pána také jeden. Domácí znal vojáka z dřívějška a z jeho vyprávění se dozvěděl, že byl jedním z těch, kdo povraždili stovky Židů právě tam, kde zemřela Sabinina rodina.
Pastor Wurmbrand se s ním pustil do hovoru. Ukázalo se, že voják rád poslouchá hudbu. Nezůstalo pouze u vyprávění. Pastor mu sám zahrál to, co si přál. Během hraní prozradil, kdo je a že jeho manželka přišla s největší pravděpodobností jeho rukou o všechny své příbuzné. Borila, tak se voják jmenoval, vyskočil a zdálo se, že pastora připraví o život. Ten se nenechal překvapit a dál pokračoval v započatém úsilí. Během několika chvil se z Borilových úst vydrala slova: „Bože, co mám dělat? Jsem vrah, jsem od krve. Co mám dělat?“ Borila nechal Krista, aby mu odpustil. Odpustila mu Sabina, odpustil mu Kristus.
Málokdo má tak temnou minulost jako Borila. Jeho srdce se však změnilo. Nechal na sebe působit Kristovo vítězství. Z Ježíšovy nabídky vítězství není nikdo vyjmut.

Pane, změň mé srdce!

Jaroslav Kuben

...na Tebe s důvěrou čekáme! 14. července 2020 Zamyšlení