<< >>

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4‚8

„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi,“ říkával prý prezident Masaryk, ale to přísloví bude jistě staré minimálně tak jako knihy. Podobně se říká: „Řekni mi, jací jsou tví přátelé, co děláš, jaké jsou tvé záliby…“ Zkrátka lidskou zkušeností je, že čím kdo zachází, tím buď schází, nebo se podle toho mění.
Dnešní text nám chce říci, že pokud to záleží na nás, pak máme ve svém životě dávat v maximální míře prostor tomu, co je hodnotné, co buduje vztahy a dobrý život.
Ale vzpomeňme na Ježíše, s kým se setkával – to přece většinou nebyla zrovna vybraná společnost. Nezapomínejme tedy také na druhou stranu mince, na to, že jsme povoláni být světlem tam, kde je tma, a solí tam, kde je mnohé nechutné.

Pane, nauč mě dobře si vybírat a zároveň neopovrhovat těmi, kteří si vybrali špatně.

Soňa Sílová

...na Tebe s důvěrou čekáme! 4. června 2020 Zamyšlení