<< >>

Každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia.

Efezským 6‚18.19

Většina lidí, kteří čelí krizi, volá k Bohu! Dokonce i ti, kteří nemají blízký vztah s Ježíšem, dokážou požádat svou rodinu, přátele, a dokonce i cizí lidi, aby se za ně modlili. Ale kolik lidí vezme na sebe tento závazek, ale nikdy ho nesplní! Slova „budu se za tebe modlit“ se stala něčím, co se dá snadno říci, stejně jako jakákoli jiná běžná slova útěchy, která vyslovíme, když někoho litujeme. Je to skoro jako říct: „Přeji hezký den.“ Ale když někomu řekneme, že se za něj budeme modlit, zavázali jsme se před Bohem, že budeme tuto osobu skutečně nést na modlitbě a prosit, aby se v jejím životě uskutečnila Boží vůle. Pokud nemáme v úmyslu modlit se, neměli bychom na sebe takový závazek vzít. Pokud je to možné, je dobré zastavit se v tom, co právě děláme, a v modlitbě pozvednout své srdce k nebeskému Otci! Lidé kolem nás trpí, proč bychom se za ně dnes nemodlili? A příště, když tě někdo požádá o modlitbu, upřímně řekni: „Rád se za tebe budu modlit.“ Vezmi to vážně a pomysli si: „Vždyť pokud ne já, tak kdo?“

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedvého.

List Jakubův 5‚16

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 6. dubna 2021 Zamyšlení