<< >>

Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ Marek 10‚26.27

Učedníci jsou svědky rozhovoru Ježíše s bohatým mužem. Mají podobnou představu o zbožnosti a spasení jako on. Proto je Ježíšova slova tak ohromila. Jako by najednou pohlédli realitě do tváře. To přece není v našich silách, tohle už nezvládneme. „Kdo tedy může být spasen?“ zděšeně se dotazují Ježíše.
Ježíšova odpověď je velmi překvapivá. Ano, z lidského pohledu nemůže být spasen nikdo, ale díky Boží lásce úplně každý.
„Vždyť u Boha je možné všecko.“
Nejde o žádnou naši schopnost či zásluhu. Jde o každodenní osobní přátelství s Ježíšem Kristem.
Zřejmě všichni jsme už zažili situaci, kdy jsme museli pohlédnout realitě do tváře a přiznat, že něco nezvládneme. V dětství jsme hledali pomoc u rodičů, v dospělosti zůstává nebeský Otec.
Ať už jde o závažný problém, vztahovou krizi, vážnou nemoc nebo dokonce ztrátu někoho blízkého.
Boží řešení nemusí vždy korespondovat s mým přáním. Bůh je ale připraven řešit naše problémy. Je tu pro nás stále. Stačí mu svěřit svůj problém a být ochoten přijmout jeho řešení.

Dobrý Bože, děkuji Ti, že jsi připraven řešit všechny mé problémy. Prosím, uč mne přijímat Tvá řešení.

Daniel Dobeš

...na Tebe s důvěrou čekáme! 5. července 2020 Zamyšlení