<< >>

Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl: „Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci (nemá-li v nenávisti; PBK) svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?“ (Lukáš 14,25–28)

Ježíš neměl nedostatek učedníků. Získávání následovníků bylo pro něj evidentně jednou z nejsnazších věcí. Vždyť dokázal léčit jejich nemoci, zázračně je nasytit, bylo-li to potřeba – a vyprávěl úžasné příběhy. Když se to tak vezme, Ježíš dokázal lidi skvěle bavit.
Mnozí z těch, kteří jej následovali, neměli ani potuchy o tom, co to všechno znamená. Proto se Ježíš zastaví, otočí a poví jim holou pravdu o tom, co obnáší život skutečného učedníka. Znamená to zříci se (nenávidět) své vlastní rodiny, a dokonce i svého vlastního života.
Ježíš zde hovoří s určitou nadsázkou, aby si získal pozornost posluchačů. Podstatou toho, co se snaží sdělit, je, že nic na celém světě nemá být v našich životech přednější než Bůh – že žádná životní láska (dokonce ani sebeláska) nemá snést porovnání s láskou, kterou máme k němu. Stát se Ježíšovým následovníkem znamená být ochoten vzdát se pro Boha všeho, dokonce i života samého.
Ježíš nepochybně svými úvodními otevřenými prohlášeními posluchače skutečně upoutal. A nyní, když mu již pozorně naslouchají, pokračuje v objasňování toho, že následovat jej není jen tak.
Tím přechází do malého kázání o ceně učednictví, které vrcholí u Lukáše 14,33 výrokem: „Žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem.“
Spočítání nákladů je pro rádoby učedníky klíčové. A je důležité i pro mne.
A jaká je ta cena? Nejedná se pouze o mé desátky (desetinu mého příjmu) a dary. Znamená to, že nechám Boha, aby byl pánem nad veškerým mým majetkem.
Ani to neznamená pouze sedminu mého času, kterou Bohu věnuji o sobotách, kdy jej uctívám. Ne! Znamená to, že nechám Boha, aby byl pánem veškerého mého času.
Jaká je tedy cena následování Ježíše? Nejde o nic menšího než o naprosté odevzdání všeho, co jsem a co mám, Božímu království a k Boží slávě.

Pomoz mi, drahý Pane, abych si nejenom spočítal náklady, ale byl i ochoten tuto cenu zaplatit.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. května 2019 Zamyšlení