<< >>

Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ Marek 10‚26.27

V úvodu verše k dnešnímu zamyšlení čteme o stupňované hrůze Ježíšových učedníků, která se projevuje v jejich otázce: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíšovi následovníci byli svědky Pánova rozhovoru s boháčem. Viděli, jak u Mistra nepochodil tento bohatý, zbožný a vysoce morální člověk, a nyní se jim zdá spása nedosažitelná. Když před Bohem neobstál ani takový elitní věřící, tak kdo tedy může být spasen?
Ježíš zděšeným učedníkům dává za pravdu: „U lidí je to nemožné… Pak ale dodá: „…ale ne u Boha, vždyť u Boha je možné všecko.“ Učedníci jsou tak na jedné straně Kristem zbaveni iluzí a falešných jistot, jde-li o lidské kvality a lidskou možnost dosáhnout spasení, ale na druhé straně jsou přivedeni k jistotě zakládající se na víře v bezmeznou Boží moc.
Pojďme i my dnes touto cestou jistoty víry.

Pane, když se dívám na sebe, pak nevím, jak bych mohl být spasen. Když vzhlížím k Tobě a k tomu, co jsi pro mě vykonal a konáš, pak nevím, jak bych mohl být ztracen.

Petr Rohan

...na Tebe s důvěrou čekáme! 8. července 2020 Zamyšlení