<< >>

Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.“ (Marek 10,17.18)

Nejpozoruhodnější na celé události je to, že dotyčný Ježíše oslovuje. Podle Matouše šlo o mladého, bohatého muže (Matouš 19,20.22.23), zatímco Lukáš říká, že to byl jeden z předních mužů. Každopádně šlo o člověka z nejvyšší společenské třídy, se kterou měl Ježíš nejvíce problémů. Obklopovali jej chudí, hříšní, výběrčí daní, nikoliv příslušníci židovské aristokracie, ať už z náboženské, nebo politické vrstvy společnosti.
Tento muž nepřišel, ale „přiběhl“. A nejen to, dokonce před Ježíšem poklekne. Jistě šlo o člověka, který se vymykal ze své společenské třídy, někoho, kdo byl ochoten vystavit se posměškům svých soukmenovců. I další bohatí muži z vládnoucích kruhů byli přitahováni k Ježíši. Přijde nám asi na mysl Nikodém a Josef z Arimatie. Ti se ale chovali diskrétně. Například Nikodém přichází za Ježíšem tajně „v noci“ (Jan 3,2). A Josef potichu navštěvuje Piláta, aby si vyžádal povolení Ježíše pohřbít (Matouš 27,57.58). Člověk si jen stěží dokáže představit, jak kterýkoliv z těchto dvou mužů běží za Ježíšem a veřejně před ním pokleká do prachu. Náš mladík má v sobě něco zvláštního, zápal, který působí osvěžujícím dojmem.
Tento mladý aristokrat ale měl jednu starost, která zastiňovala všechny ostatní. Bral vážně otázku svého spasení. Oslovuje Ježíše „Mistře dobrý“ a ptá se jej, co má „dělat“, aby si zasloužil věčný život. Je zřejmé, že klíčem k náboženství je pro něj chování.
Dříve než odpoví, se jej Ježíš ptá, proč jej vnímá jako dobrého. Vždyť přece, podotýká Ježíš, „nikdo není dobrý, jedině Bůh“. Zdá se, že Ježíš se snaží mladého muže přimět k tomu, aby se vyslovil ohledně toho, jak vnímá jeho identitu. Je pouze mistrem, tedy učitelem, anebo také Bohem, což naznačuje použití slova dobrý? Není pochyb o tom, že bohatý mladík již dříve Ježíše slyšel mluvit. Ještě stále ale váhá, kým Ježíš vlastně je. Ježíšova otázka je jemnou pobídkou, která jej má přimět, aby se s touto otázkou vypořádal.
Při pohledu na tohoto pozoruhodného mladého muže bych si i já měl znovu položit otázku: Jak moc hořím pro Ježíše? A ještě dále: Je zájem o věčný život převládajícím rysem mého života? To jsou dobré otázky, nad kterými se dnes můžeme zamyslet.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 9. července 2019 Zamyšlení