<< >>

Dobyli opevněná města a žírnou zemi a obsadili domy plné všelijakých dobrých věcí, vytesané nádrže, vinice, olivoví a množství ovocného stromoví. Jedli a nasytili se, ztučněli a žili v rozkoši z tvé veliké dobroty. Nehemjáš 9‚25

Máme zde dlouhý výčet dobrých věcí, které Izraelci získali při dobytí Kenaanu. Většinu věcí získali po vyhnaných národech. Přišli k tomu bez vlastní velké námahy. A protože ani dobytí zaslíbené země nemohli Izraelci brát jako svoji zásluhu, měli si uvědomit, že všechny ty dobré věci, které dostali, mají brát jako dar a projev Boží dobroty.
Úmyslně zde zdůrazňuji slovo „dobrý“, protože od něho je logicky odvozeno slovo dobrota. Této vlastnosti se dnes budeme věnovat. Boží vlastnost dobroty nás odkazuje na skutečnost, že vše, co Bůh dělá, je dobré nejen z pohledu současnosti, ale především z pohledu budoucnosti a věčnosti.
Ke konání dobra máme na tomto světě obrovský prostor. Je však třeba dávat pozor na to, abychom pravidlem svého života udělali Boží slovo a vědomě se rozhodli pro to, že chceme být požehnáním pro druhé. Pokud se však spolehneme pouze na svůj úsudek, může se snadno stát, že místo konání dobra začneme dobro „páchat“. Ne totiž vše, co se nám dobré zdá, dobré je.

Díky, Bože, že jsi k nám dobrý a dáváš nám možnost se z Tvé dobroty radovat. Pomoz nám, prosím, aby Tvá dobrota v nás i dnes někoho potěšila.

Jiří Pavlán

Stvoř mi, Bože, čisté srdce 7. února 2016 Zamyšlení