<< >>

Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: ‚Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?‘ Pak si řekl: ‚Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.‘ Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘ Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“ (Lukáš 12,16–21)

Není nic lepšího než povídat si sám se sebou. To pozitivní na tom je, že konečně člověk našel někoho, kdo s ním souhlasí.  Špatnou zprávou ale je, že „oba dva“ se mohou mýlit.  Rozhovory sama se sebou nedávají prostor pro prověrku realitou. Mohou být založeny jen na vlastní krátkozrakosti.
Ježíš je konečným kontrolorem na výstupu. Dokáže nejlépe změřit poruchu vidění a je tím nejlepším očním lékařem – jenž dokáže zlepšit náš zrak.
Někdo řekl, že peníze jsou jako mořská voda: čím více vypijete, tím větší žízeň máte. Přesně to se stalo muži, který v dnešním oddíle mluví sám se sebou. Nezdá se, že by mu aspoň jednou přišlo na mysl, že by se mohl o část svého bohatství podělit s jinými, kterým se nepoštěstilo tak jako jemu. Pomoc druhým jaksi přesahovala jeho myšlenkový svět. Skutečně důležité bylo postarat se o sebe samého. A to znamenalo shromažďovat víc a více, aby mohl stavět stále lepší a větší stodoly – a mohl o to víc hromadit své výnosy.
Tento muž nebyl schopen vyhlédnout mimo rámec svého světa. Podle toho vypadaly i jeho plány. V tomto ohledu byl „normální“ lidskou bytostí.
William Barclay vypráví příběh mladého muže, který konverzuje s člověkem, jenž je na světě poněkud déle. „Vyučím se řemeslu,“ říká mladík. „A pak?“ ptá se starší muž. „Pak zbohatnu.“ „A pak?“ „Předpokládám, že zestárnu a budu žít ze svých peněz.“ „A pak?“ „No, jednoho dne zemřu.“ „A pak?“ zazněla otázka, jež trefila do černého. Člověk, který „si není vědom toho, že existuje i jiný svět, je odsouzen k tomu, že jednoho dne zažije to nejstrašnější překvapení ze všech“.
Ježíš uvozuje podobenství o boháči a stodolách tímto textem: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má“ (Lukáš 12,15). Tady se nabízejí skutečné dioptrické brýle.
Zkuste si je nasadit ještě dnes.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. května 2019 Zamyšlení