<< >>

Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. Matouš 6‚34

Také se vám už někdy stalo, že jste po odběru krve dostali SMS zprávu: „Vaše výsledky vykazují špatné hodnoty, okamžitě kontaktujte svého lékaře“, ale zrovna ten den byla ordinace pouze dopoledne a zítra pro změnu zase až odpoledne?
Jak jste prožili čas čekání? Těch 24 hodin bývá hodně dlouhých a v hlavě se vám promítají různé scénáře budoucnosti. To je normální a přirozené. Pán Ježíš nám však nabízí možnost nahradit naše obavy a strach důvěrou. Ne laciným optimismem, ale skutečnou důvěrou plynoucí z jeho laskavé starostlivosti a péče.
Začněme s tím dnes a s dnešními starostmi. Řešme své dnešní starosti s Ježíšem, s jeho pomocí. Tedy sdílejme s ním i dnes své problémy, naslouchejme jeho slovu a prosme o sílu přijmout jeho řešení.

Pane Ježíši Kriste, nejsme schopni předvídat naši budoucnost, naopak jsme schopni se tím vším, co nevíme a neznáme, trápit. Prosíme o odvahu a důvěru všechny naše obavy o zítřek vložit do Tvých rukou, prosíme o sílu překonat ta dnešní trápení.

Zdeněk Martasek

...na Tebe s důvěrou čekáme! 1. dubna 2020 Zamyšlení