Goliáš

,
Jitrenka-2024===nahled_1

Goliáš (nejasný význam)

Pelištejský obr, kterého zabil mladý David. Žil kolem roku 1000 př. Kr.

1. Samuelova 17,1 –54

Před námi stojí téměř třímetrový člověk. Některé starověké biblické rukopisy uvádějí výšku 2,5 metru. Ať tak nebo onak, slovo „obr“ je určitě namístě. Zastupuje Pelištejce. Je to výjimečný bojovník. Aby se zabránilo velkému krveprolití na obou stranách, někdy se proti sobě postavili dva bojovníci. Vojsko vítěze pak bylo prohlášeno za vítězné.

Goliáš vyzývá k souboji nepřátelské Izraelce. Žádný voják však není ochoten postavit se tváří v tvář Goliášovi – dokud se neobjeví David. Rouhání pelištejského obra ho dráždí a pobuřuje, proto se dobrovolně přihlásí, že bude bojovat proti Goliášovi. Jaká urážka pro Goliáše! Chlapec David – bez jakékoli zbraně, vyzbrojený jen prakem a několika kameny – zabije obra. Jak je to možné? David zvítězil ve jménu Božím. S Boží pomocí je možné cokoli.

Máte ve svém životě nějaké „obry“? Výzvy, které přesahují všechno, co byste z lidského hlediska dokázali zvládnout? Nenechte se odradit. Důvěřujte, že Bůh vám pomůže. Použijte to, co máte, i kdyby to měl být jen obyčejný prak a několik malých kamínků. Poproste Boha, aby vás vedl tak, abyste „obra“ zasáhli.

Pane, ty znáš „obry“ v mém životě. Pomoz mi, abych byl jako David a zvítězil tím, že Ti budu důvěřovat.

Další

Jitrenka-2024===nahled_1

Chilkijáš

Chilkijáš (Hospodin je můj podíl) Velekněz v době krále Jóšijáše (639 až 609 př. Kr.). V chrámu našel knihu Zákona. 2. Královská 22,1 –23,30 Král Jóšijáš patřil mezi dobré judské krále. Byl jedním z mála panovníků, kteří se snažili reformovat náboženství a vést lid zpět k uctívání Hospodina. Rozhodl se...
čti dále
Jitrenka-2024===nahled_1

Chám

Chám (horký) Nejmladší Noemův syn. Genesis 5,32 –10,20 Chám spolu s bratry nepochybně pomáhal svému otci Noemovi při stavbě obrovské lodi, která je zachránila, když vše na zemi přikryla potopa. Chám byl jedním z osmi lidí, které Bůh považoval za hodné toho, aby po potopě začali znovu zabydlovat zemi. Krátce...
čti dále