<< >>

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29‚13

Hledat a najít Hospodina lze, na to se smíme spolehnout, protože nám to sděluje sám Hospodin. Není k tomu nutné zvláštní místo a čas, ale něco mnohem více – naše srdce, naše nitro. Jde tedy o hlubokou komunikaci našich pocitů a emocí.
Nevystačíme se zbožnými frázemi, ledaže bychom chtěli uchlácholit své svědomí či brali komunikaci s Bohem jako náboženskou povinnost.
Potřebujeme vskutku otevřenou a upřímnou komunikaci. A také každodenní, protože nalézání Hospodina v našem životě je děj. Nalezení Hospodina neznamená, stejně jako v našich mezilidských vztazích, že jej vlastním, že mi patří, že jím disponuji a je to natrvalo. Naopak, čím více jej poznávám, tím více jej vyhledávám, toužím mu být stále blíže. Nepotřebuji jej vlastnit, ale chci mu patřit, chci být celým svým srdcem jeho.
I dnes budeme mít mnoho příležitostí k setkání s Hospodinem. Mějme tedy otevřené oči a srdce, abychom se s ním neminuli. On si zcela jistě přeje setkat se s námi.

Pane, nedopusť , prosím, aby nám naše sobectví či pýcha bránily nalézat Tebe v našich životech.

Zdeněk Martasek

...na Tebe s důvěrou čekáme! 26. května 2020 Zamyšlení