<< >>

Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. … Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. (Matouš 13,31–33)

Už jste se někdy cítili bezvýznamní? Došli jste už někdy k závěru, že vaše sborové společenství je příliš malé na to, aby něco změnilo?
Když projíždím velkým městem, mnohdy se cítím podobně – zbytečný a bezvýznamný. Vede mě to k pochybování: „Jaký má vůbec smysl o něco se pokoušet?“
Kristovi první učedníci se museli cítit právě tak. Židovští vůdci jejich nejistotu ještě zvětšovali, když poukazovali na to, jakou nesourodou sebranku tvoří – nevzdělaní sedláci a rybáři. Když naznačovali, že Ježíš přece nemůže být Mesiáš – a jeho království nikdy ničeho nedosáhne.
Podle vnějšího zdání měli Židé pravdu.
Ježíš si toho byl vědom, a tak přichází s podobenstvím o hořčičném zrnu. Nebylo to nejmenší semínko v Palestině, bylo však nejdrobnější z těch, která se pěstovala. Přesto se rostlinka z něj vzešlá rozrůstala do největšího z pěstovaných keřů, dosahujíc výšky 3 až 3,5 metru.
Hořčičné zrno je dokladem toho, že i z malých začátků může vyrůst něco velkého. Učedníci mohou změnit svět. Z vnějšího pohledu byla církev Ježíšových dnů zcela bezvýznamná. Ke konci svého života však Ježíš říká učedníkům, aby křesťanství roznesli do celého světa (Matouš 28,19.20). A oni tak učinili, čímž ilustrovali pravdu z tohoto podobenství.
I my můžeme něco změnit – jako skupina i jako jednotlivci. Nenechme se odradit skromnými začátky a odevzdejme své srdce i mysl Božímu dílu. Právě takovým odevzdáním se Kristovo poselství dostalo do všech koutů země.
Podobenství o kvasu pojednává také o růstu království, tentokrát ale v srdcích a životech jednotlivců. Stejně jako trocha kvasnic nebo kvasu promění mouku, do níž je vmíchána, tak evangelium promění každou část života člověka.
Zajímavé přitom je, že kvas je ve Starém zákoně symbolem zla. Nevypadá příliš jako symbol spravedlnosti. Ve skutečnosti jsou ale ve světě dva kvasy – Kristův a satanův. Je proto třeba si pečlivě vybírat.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. května 2019 Zamyšlení