<< >>

Vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá, až do mraků tvoje věrnost.

Žalmy 108‚5

Největší dar, který nám Bůh dal, je láska. Jeho láska k nám je samozřejmě největší ze všech, ale také vložil do našich srdcí „schopnost milovat“. Od prvního momentu narození dítěte je jeho vývoj ovlivňován tím, zda dostává lásku. Vědci už dávno zjistili, že děti, které nebyly od malička chované, objímané a milované, se vyvíjely pomaleji a neprospívaly tak jako děti, které byly milované. Každý potřebuje cítit, že je milován a oceněn. Láska nás ve skutečnosti inspiruje, abychom byli lepšími lidmi. Když nám někdo projeví lásku, nutí nás to vyvinout stejnou snahu, abychom ho nezklamali. Ať už je to rodinný příslušník nebo přítel, už samotné poznání a jistota, že někdo ve vás věří a myslí si, že jste úžasný, a bezpodmínečně vás miluje, vás motivuje k tomu, abyste ho nezklamali a snažili se být co nejlepší! Láska je v našich životech natolik důležitá, že nám Bůh „přikázal“ milovat jeden druhého. V Janovi 15‚12 Ježíš řekl: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“ V 1. Tesalonickým 3‚12 je napsáno: „Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.“ Začněte svůj den poděkováním Bohu za lidi ve vašem životě, kteří vás milují, a nezapomeňte poděkovat i Ježíši, protože vás miluje nejvíc ze všech!

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Koloským 3‚14

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.

Římanům 13‚8

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 5. dubna 2021 Zamyšlení