<< >>

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.

Žalmy 16‚8

Pokud živý Bůh stále přebývá v našich srdcích a myslích, máme čisté myšlenky a formuje se v nás křesťanský charakter. Nebudeme motivováni touhou dostat se do nebe jen ze strachu, že skončíme v pekle. Naší největší touhou bude strávit věčnost s Tím, který se za nás obětoval, aby nás zachránil. Bude to možné kvůli hluboké a trvalé lásce k Ježíši. S Kristem jako naším průvodcem nemůžeme selhat! Přišel na tuto zem a prožil svůj život jako dokonalý příklad pro všechny, kteří ho chtějí následovat. Pokus o to, abychom to zvládli sami, povede vždy k selhání. Bůh a jedině Bůh umožňuje žít zbožný život!

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Římanům 12‚2

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 30. března 2021 Zamyšlení