<< >>

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4‚31.32

Reinhold Messner, světově známý horolezec, napsal knihu „Západní stěna“. Popisuje v ní nesmírně náročný výstup západní stěnou Ortleru, kterou nikdo 200 let nepoužil. Odvaha, obrovské úsilí, trpělivost, obětování se…
Co všechno je člověk schopen a ochoten udělat, aby dokázal, co si předsevzal. V horolezectví, v jiném sportu, při budování domu, v práci… A co je člověk ochoten udělat při budování nebo alespoň zachování vztahů?
Dobré vztahy přitom patří mezi základní potřeby šťastného a smysluplného života. Člověk potřebuje člověka, potřebuje dobré sociální vazby, protože právě ty slouží k naplnění životní rovnováhy.
Žijeme v atmosféře svárů, a někdy dokonce i chtěného nepochopení. Křesťan nemá podléhat této „zvyklosti“. Naopak. Vytvořme oázy klidu a porozumění, kde se „usilovně snažíme zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje“ (Ef 4‚3).
Důvod? Protože jsme následovníci Krista, protože nám jde o dobro druhého, protože chceme i sobě darovat radost, klidnou mysl a pokoj, který v tomto světě tolik schází.

Pane, děkuji, že nám nedáváš pouze příkazy, ale že nám dáváš také sílu k jejich naplnění – a to obojí pro naše dobro.

Jan Dymáček

...na Tebe s důvěrou čekáme! 27. července 2020 Zamyšlení