Jeho klid

,
Pixabay_wheat-g98757da3c_1280

Proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše!

Skutky apoštolů 21‚13

Nezapomenu na den, kdy jsem skončila na pohotovosti. Dlouhodobě jsem byla pod tlakem a zažívala silný stres. Moje srdce se rozhodlo, že mě v takovém hektickém stylu nebude podporovat. Vlastnila jsem malou počítačovou firmu se specializovaným softwarem a její existence díky konkurenci visela na vlásku. Nastal čas to „zabalit“, ale nemohla jsem se s tím smířit a snažila se firmu udržet nad vodou. Ten den, kdy jsem se ocitla v nemocnici, jsem konečně dospěla k tomu, že musím čelit nevyhnutelnému a že mi Bůh dá pokoj a moudrost tím vším projít.

Božím plánem pro nás není vždy odstranit z našeho života problémy. Tento plán ale vždy zahrnuje nebeský pokoj, abychom mohli potížím čelit. Bůh Pavlovi zjevil, jaké strádání ho v Jeruzalémě čeká (Sk 20‚22.23). Pavla to ale neodradilo, byl s tím smířen. Rozloučil se se staršími církve v Efezu, nalodil se a plul s několika zastávkami do Jeruzaléma. Na některých místech ho spoluvěřící varovali, aby do Jeruzaléma nechodil (Sk 21‚4), ale on v cestě pokračoval. Když se dostal do Cesareje, z Judska přišel prorok Agabos. „Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si jím nohy i ruce a řekl: ‚Toto praví Duch svatý: Muže, kterému patří tento opasek, židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají pohanům‘“ (v. 11). Všichni pak začali Pavla prosit, aby do Jeruzaléma nechodil. Pavel na jejich naléhání odpovídá: „Proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše!“ (v. 13). Všichni pak řekli: „Děj se vůle Páně!“ (v. 14). Pavel byl klidný a pevně odhodlaný čelit všemu, co Bůh dovolí. Ne vždy Bůh odstraní z naší životní cesty překážky, ale vždy dopřeje podivuhodný klid v srdci. Bůh s námi zamýšlí jen dobré. Pokud o tom někdy pochybuješ, podívej se na kříž. Ježíš trpěl místo tebe. Důvěřuj svému Spasiteli. On ti dá pokoj, abys mohl projít i těmi nejtěžšími zkouškami, nakonec i smrtí. Jen mu věř!

Další

Pixabay_clover-g2e5be0421_1280

Jeho odpuštění

Řekl jí: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“ … A řekl ženě: „Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!“ Lukáš 7‚48.50 Jako kazatelka jsem měla jednoho muže pomazat olejem (Jk 5‚14.15) s prosbou o jeho uzdravení, pokud to bude Boží vůle, a o pokoj, ať už se stane cokoli. V soukromí se mnou probíral záležitosti ze svého mládí, o kterých věděl,...
čti dále
Pixabay_worship-g28d46ec62_1280

Jeho ujištění

Všichni nad mrtvou plakali a naříkali. On řekl: „Neplačte. Nezemřela, ale spí.“ Lukáš 8‚52 Mobil krátce zazvonil. Přišla mi zpráva od Marthy: „Poslali mi výsledky z magnetické rezonance. Nádor se rozšířil do mozku.“ Byla jsem zrovna na cestě, tak jsem jí odepsala, že se modlím o zázrak a také o sílu a pokoj, jaký Bůh zaslíbil...
čti dále