Jeho metoda

,
Jitrenka-2022 banner

Když pořádáš hostinu, raději pozvi chudé, chromé, zmrzačené a slepé. Blaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.

Lukáš 14‚13.14; B21

V hotelu Ritz Charles ve městě Carmel (Indiana) se měla konat velkolepá svatební hostina. Svatba však byla jen několik dní před událostí zrušena a rezervaci již nebylo možné stornovat. Nevěsta proto kontaktovala několik útulků pro bezdomovce v okolí a překvapení hosté byli autobusem dopraveni na luxusní místo, kde se podával excelentní oběd. Místní podniky věnovaly hostům oblečení, které si mohli pro tuto příležitost obléknout. Prožité chvíle se jim nesmazatelně vepsaly do jejich paměti. Tato mladá žena se i přes svou bolestnou zkušenost rozhodla jednat nezištně a podělit se s těmi, kteří jí to nemohli oplatit.*

Středomoří v prvním století bychom mohli označit za společnost založenou na cti a hanbě. Zejména u tehdejších elit byla uplatňována konvenční pravidla reciprocity. Dary a pozvánky byly často poskytovány s určitými podmínkami, takže chudí a nemajetní byli znevýhodněni. Ježíš tyto společenské metody používané k zajištění výhodných vztahů často zpochybňoval. Když pozoroval, že si někteří hosté vybírají čestná místa (L 14‚7–11), poznamenal: „Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti: ‚Uvolni mu své místo!‘ a ty pak musíš s hanbou dozadu… Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen“ (v. 8–11). To bylo něco úplně nového! Ale Ježíš tím neskončil. Dál učil, jak se chovat k druhým, přijímat chudé, zmrzačené, chromé, slepé a ty, kteří neměli čím odplatit (v. 13.14). Jinými slovy, učil nás přijímat lidi na okraji společnosti. Kdo by to mohl být dnes? Vystrašená těhotná náctiletá dívka? Mladík, kterého právě propustili z vězení? Toto je Ježíšova metoda, protože On nás oslovil a pozval ke svému stolu na hostinu, kterou jsme nikdy nemohli splatit. Pod vlivem nezasloužené milosti, kterou jsme obdrželi, natáhněme ruku a s radostí přijímejme ty, kteří se cítí osamělí, ponížení a bez naděje.

Další