<< >>

Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. (Matouš 10,29–31)

Co se týká sčítání vlasů na hlavě, v posledních několika letech Bohu jeho úkol hodně usnadňuji.  Přesto jsem se ještě nikdy nepokusil spočítat, co mi na hlavě zbývá.
Ve skutečnosti neznám nikoho, kdo by se kdy pokusil sečíst vlasy na své hlavě. A k této myšlence Ježíš míří. Náš Stvořitel nás zná mnohem lépe a intimněji, než kdy budeme znát sami sebe. Pečuje a stará se o nás.
Kristův příměr v dnešním čtení vypovídá mnoho o starostlivosti a péči našeho Otce. „Neprodávají se dva vrabci za haléř?“ ptá se Ježíš. Haléř byl nejmenší mincí v židovské peněžence. Jednalo se o šestnáctinu denáru, což bylo velmi málo. A za jeden haléř jste mohli koupit dva vrabce.
Lukášovo evangelium uvádí tyto počty nepatrně jinak, když si všímá, že pět těchto malých ptáčků se prodává za dva haléře (Lukáš 12,6). Tato informace činí ilustraci ještě silnější. Trh s vrabci zřejmě fungoval podobně jako mnohé dnešní obchody. Když jste byli ochotni utratit haléř, dostali jste dva vrabce, ale jestliže jste utratili dva haléře, mohli jste získat dvojnásobný počet vrabců – s jedním navíc zdarma. To je dobrý obchod! Když dáme dohromady Matouše s Lukášem, uvědomíme si, že Bůh má starost dokonce i o vrabce, jenž nemá vůbec žádnou hodnotu. Anebo jak to vyjádřil jeden autor: „Dokonce i zapomenutý vrabec je pro Boha drahý.“
Proč by se tedy neměli následovníci Krista bát? Protože mají nekonečně větší hodnotu než mnoho vrabců a vlasů – a jestli se Bůh stará o ně, pak si můžete být jisti, že má mnohem větší starost o každého z vás.
A to jsou ty tři hlavní důvody, proč se zbavit strachu. Jako křesťané bychom se neměli bát, protože:
1. Poslední soud napraví a narovná všechny věci (Matouš 10,26.27).
2. Lidé ve skutečnosti nemohou učinit nic, co by nás navěky poškodilo (verš 28).
3. Bůh má starost o každého z nás, včetně těch, kteří se zdají být zapomenuti světem a třeba i církví (verše 29–31).
I dnes se můžeme radovat, že máme Boha, který má o nás starost, Boha, jenž je mocný, Boha, který nakonec všechno napraví a narovná.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 15. května 2019 Zamyšlení