<< >>

Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.

Sofonjáš 3‚17 (ČSP)

Křesťané často mluví o tom, že jsou „blízko Bohu“. Co to ale vlastně znamená? Pro některé to znamená, že si zajdou jednou týdně do kostela, zatímco jiní to posuzují podle toho, jak dlouho se každý den modlí: v těchto chvílích cítí, že mají úzký vztah se svým Stvořitelem. Ale pokud chcete skutečně blízké přátelství s Bohem, dovolte mu proniknout do všech aspektů vašeho života. Bůh nemá být pouze „prvním“ v našich životech – On má být „vším!“. Udělejte z něj součást všeho, co děláte – ať už jde o snídani, rozhodnutí, co si obléci, zda uzavřít obchodní dohodu nebo při odvážení dětí do školy. Předejte mu každou činnost vašeho dne! Jinými slovy, zůstávejte v jeho přítomnosti 24 hodin a 7 dní v týdnu. Bůh tě velice miluje a touží po tom, abys vždy stál o jeho radu, moudrost, vedení, radost, klid a lásku a byl na něm ve všem závislý – protože On je vždy s tebou. Čeká jen, až se na něj obrátíš. Přestože si možná nejsi zcela vědom toho, jak blízko při tobě stojí, můžeš si být stoprocentně jistý, že je s tebou každou vteřinu dne, podobně jako tvůj srdeční rytmus, který pořád pracuje, i když si to neuvědomuješ.
Ať je Ježíš pro tebe vším! Postav ho na první místo, nad všechno ostatní – a budeš se moci těšit z blízkosti svého Pána a Spasitele, jakou jsi dosud nepoznal.

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.

Sofonjáš 3‚17

Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě.

Jozue 1‚5

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 17. ledna 2021 Zamyšlení