<< >>

Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ Marek 10‚26.27

Mám rád peníze a pohodlí a líbí se mi, když mohu zvyšovat svůj životní standard. Že nejsem sám? Já vím. Stačí pozorovat bohatého mládence nebo učedníky, kteří jsou zaraženi z Ježíšových slov o bohatství. Nerozumějí tomu, jak spása funguje. Nedávají jim smysl zákonitosti Božího království. A tak se ptají:
„Kdo tedy může být spasen?“ Ano, všichni víme, že můžeme být bohatí, ale záleží jen na tom, jaký jsme si k majetku vybudovali vztah. Ten je pro naši spásu určující.
Ježíš říká svým posluchačům: „Vaše závislost na majetku vás může zničit.“ Jenže co když Ježíš nemluví jen o lidech lpějících na majetku? Co když mluví o lidech, kteří lpějí na pravdě, kterou v Písmu objevili? Na obětech, které kvůli pravdě učinili? Co když Ježíš mluví také o věřících, kteří si zakládají na svých zkušenostech s Pánem? A v neposlední řadě o lidech, kteří nenápadně vystavují na odiv svoji službu a odevzdání Bohu?
Ježíš mluví k učedníkům, kteří byli vybráni jako první, aby Kristu vypomáhali v jeho službě na této zemi. Jejich jistoty jsou v tuto chvíli narušeny a Ježíš tomu nasadí korunu v závěru své řeči: „Mnozí první budou poslední a poslední první.“

Jsem snad já, Pane, tím, kdo by se měl zhrozit? Dej mi prosím poznat, na čem zakládám své spasení.

Martin Žůrek

...na Tebe s důvěrou čekáme! 9. července 2020 Zamyšlení