<< >>

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19‚10

V přístavu Buffalo stojí kříž. Na něm je nápis: „Kormidelníkovi Johnu Maynardovi vděční cestující lodě Schwalbe. Zemřel za nás!“
John Maynard se plavil s plně obsazenou lodí. Blízko cíle začal z podpalubí stoupat dým. „Hoří!“ bylo slyšet výkřiky. Všichni se shromáždili na palubu. Muži hasili. Pumpy pracovaly naplno. Oheň se však rychle šířil. Všechna námaha byla zbytečná. Slabou nadějí byla jen nevelká vzdálenost od cíle.
„Je Buffalo daleko?“ ptali se vyděšení lidé. Kormidelník je v zoufalé situaci uklidňoval a posílal na bezpečnější příď. Sám zůstal u kormidla. Všechno záviselo na jeho statečnosti a vytrvalosti. Z lodě již šlehaly mohutné plameny.
Osud všech závisel na komunikaci mezi kormidelníkem a kapitánem lodi. Kapitán Johna Maynarda instruoval, jaký držet kurz, jak vplout do přístavu a přirazit ke břehu. Na něj se nakonec všichni bezpečně dostali, byli z dosahu ohně a směli si oddechnout. Až na Johna Maynarda, kormidelníka, který zůstal v plamenech, aby dokončil svůj úkol. Jemu už nemohl pomoci nikdo. Uhořel, aby zachránil loď plnou cestujících.
Právě tak nasadil Ježíš svůj život za lidstvo.

Ježíši, děkuji, že jsi vydržel a splnil jsi své poslání.

Jaroslav Kuben

...na Tebe s důvěrou čekáme! 30. června 2020 Zamyšlení