<< >>

Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. (Matouš 13,44–46)

Všichni milujeme výhodné nabídky. Někteří lidé stojí ve frontě před obchodem celé hodiny a čekají na otevření, aby dobře nakoupili. Chtějí zkrátka zaplatit méně za něco, co stojí za to.
Z perspektivy takového lovce výhodných nabídek představuje křesťanství velmi špatný obchod.
Podobenství o pokladu v poli a perle nás vracejí zpět k lidské reakci při nepřijetí Ježíše, jak jej popisuje podobenství o rozsévači. Není divu, že Ježíšovo království nebylo u většiny populární, a to včetně náboženských vůdců. A není ani dnes.
Proč? Protože cena za přijetí Ježíše jako Pána a Krále není ničím menším než vším, co máme a co jsme. Později Ježíš řekne svým učedníkům, že cena za království je ukřižování sebe samého (Matouš 16,24.25).
Dietrich Bonhoeffer, jehož život skončil popravou za snahu učinit konec Hitlerově šílenství, píše, že „když Kristus povolává člověka, vyzývá jej, aby přišel zemřít“. Není zde žádná laciná milost – žádná výhodná nabídka na skladě. Praví křesťané jsou ti, kteří vidí hodnotu toho, co Kristus nabízí, a ochotně se vzdávají všeho, co mají a jsou, aby se stali toho součástí. To není výhodná koupě.
V blízkosti církve se ale potloukají lovci výhodných nabídek. Chtějí získat perlu – poklad – ale pouze se slevou. Tento úhel pohledu nám do značné míry pomáhá pochopit církevní společenství. Pouze někteří z členů dali všechno. Další jsou pouze plevelem, který se v Hospodinově zahradě přestrojuje za pšenici. Má-li se člověk stát ryzí pšenicí, musí být ochoten vzdát se pro Boží království úplně všeho.
Absence výhodných koupí samozřejmě také vysvětluje, proč pravé křesťanství vždycky bylo a bude menšinovou záležitostí.
Pokud ale opravdu pochopíme, co Kristus nabízí, rozpoznáme, že se ve skutečnosti jedná o výhodnou koupi. Čeho se vzdávám? Krátkého života, jenž končí smrtí a je plný nesnází. Pro co? Pro věčný život ve světě, který nezná nemoc, bolest ani utrpení (Zjevení 21,1–4).
To nakonec vůbec není špatný obchod.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. května 2019 Zamyšlení