Kritika, která přináší radost

,
Jitrenka-2023-banner

A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst.

Lukáš 3,18

Pokud se začteme do příběhu Jana Křtitele, určitě si musíme všimnout, že jeho kázání nebyla v žádném případě „mazáním medu kolem pusy“. Své posluchače vůbec nešetří. Ukáže jim na jejich problém, a když je třeba, klidně je nazve „plemenem zmijí“ (L 3,11).

Janova kázání byla plná kritiky, a přesto na ně přicházely zástupy lidí. Když pak křtil v Jordánu, stáli lidé dlouhé hodiny ve frontě jen proto, aby je Jan ponořil do vody a oni mohli zažít ten nádherný pocit čistoty.

Dnes se kritice raději vyhýbáme. I my křesťané chceme být „politicky korektní“, a tak raději o tom, co je zlé, pomlčíme. Někdo z obavy, aby nenarazil, jiný v touze být populárnější.

Koneckonců přiznejme si, že raději posloucháme chválu než kritiku. Jan nám ale ukazuje, že kritika patří do našeho života, a pokud se chceme posouvat vpřed, musí v něm mít pevné místo.

Jan nejdříve ukázal na problém a pak nabídl řešení. Jeho tajemství spočívá v tom, v jakém duchu to vše dělal. Měl úplně jiný přístup než tehdejší duchovní. Káral své posluchače, protože je měl rád. Sám zakusil nádheru Božího odpuštění i jistotu Boží lásky a nyní si přál, aby to vše zakusili i oni.

Pokud máme srdce plné lásky jako Jan Křtitel, naučíme se kritiku přijímat a zvládneme ji také s láskou používat vůči těm, na kterých nám záleží. Jan nás učí, že existuje kritika, která ve svém důsledku přináší radost každému, kdo ji přijme. Proto se jí nemusíme bát.

Další

Jitrenka-2024===nahled_1

Bárak

Bárak (blesk) Vojenský velitel ve válce Izraele proti Kenaancům. Žil asi ve 12. století př. Kr. Soudců 4 a 5 Bárak byl současníkem Debóry, jedné ze „soudců“ dvanácti izraelských kmenů, které se usadily v zaslíbené zemi. Původní obyvatelé této země však měli ještě dost síly, a tak každou chvíli byli...
čti dále
Jitrenka-2024===nahled_1

Barabáš

Barabáš (syn neznámého otce) Politický agitátor, kterého Římané uvěznili, a Ježíšův současník. Matouš 27,15-26 Celé Barabášovo jméno se v Matoušově evangeliu uvádí jako Ježíš Barabáš (viz např. Český studijní překlad). Herodes ho dal uvěznit protože to byl velmi nebezpečný člověk – vzbouřenec. Barabáš chtěl mezi lidmi vyvolat vzpouru proti Římanům....
čti dále