<< >>

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4‚31.32

Když byl mladý muž ještě studentem, zažil šikanu. Nedokázal se bránit, ale dokázal v sobě pěstovat nenávist a touhu po pomstě. Po studiích se seznámil s Ježíšem a rozhodl se mu sloužit. Tato epizoda se zdála být zapomenuta.
Po pár letech chození s Kristem se dostal na vedoucí pozici. Stalo se, že mezi podřízenými byl muž, který jej dříve jako studenta šikanoval. Příležitost k pomstě se záhy naskytla. Muž udělal věc, která měla být dána k vyšetřování na policii a s největší pravděpodobností by šel do vězení. Nikdo nevěděl, jaký boj se nyní odehrává v srdci věřícího člověka. Má dát průchod hněvu, zlobě a tzv. spravedlnosti?
Bůh však promluvil k srdci svého učedníka a ukázal mu na milost, kterou od něj získal. Najednou se touha po pomstě ztratila. Vedení firmy našlo řešení v náhradě škody. Milost je úžasný dar, protože mění všechno.
Věříš tomu?

Můj nebeský Otče, děkuji, že jsi mi dnes ráno připomenul dar milosti, který jsem od Tebe přijal. Pomůže mi to při jednání s lidmi.

Karel Staněk ml.

...na Tebe s důvěrou čekáme! 26. července 2020 Zamyšlení