<< >>

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4‚31.32

„Dobrý způsob, jak odhalit své chyby,“ pravil mistr, „je všímat si, co vás provokuje na druhých.“
Jednou vypravoval, jak jeho žena položila na polici v kuchyni krabici s bonbóny, avšak po hodině zjistila, že je lehčí. Celá spodní vrstva zmizela. Všechny sladkosti byly pečlivě zabalené do papírového sáčku ve věcech patřících nové kuchařce. Dobrosrdečná žena ve snaze neuvádět kuchařku do rozpaků pouze vrátila bonbóny na místo a krabici zavřela do kredence, aby nesváděla.
Po večeři kuchařka oznámila, že dává výpověď a odchází –
ještě týž večer.
„Proč? Jaký máte důvod?“ ptal se mistr.
„Nebudu pracovat u lidí, co kradou ukradené,“ byla její vzdorovitá odpověď. (A. de Mello)

Pane, uschopni mě přijmout své chyby a pracovat s nimi.

Jaroslav Kuben

...na Tebe s důvěrou čekáme! 28. července 2020 Zamyšlení