<< >>

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Žalm 55‚23

Kniha žalmů své čtenáře téměř na žádném místě nenechává na pochybách, že i Boží lidé někdy prožívají pochybnosti, zmatek a bezmoc. V 55. žalmu slyšíme navíc vztek a zklamání z toho, že žalmistu zradil jemu blízký člověk. Ne nepřítel (jako v některých jiných žalmech), ale člověk, se kterým ho pojil ten nejlepší vztah a se kterým podle svých vlastních slov pravidelně navštěvoval Boží dům.
Smutné ponaučení? Ani společenství věřících lidí není zárukou jen bezproblémových a harmonických vztahů, které neznají zradu.
Důležitější zjištění však spočívá v postupu, který žalmista v této složité situaci volí. Svůj problém nepotlačuje, neřeší sám v sobě ani s jinými blízkými. Nevolí pomluvu, ale modlitbu, ve které upřímně, bez iluzí a bez přikrášlení, svěřuje Hospodinu trápení, kterým prochází. A svou otevřeností a závěrečným spolehnutím se na to, že Hospodin je důvěryhodný, učí a inspiruje i nás.

Pane, prosíme, uč nás mluvit s Tebou otevřeně a své obavy svěřovat do Tvé péče s nadějí, že se o nás postaráš.

Martin Pavlík

...na Tebe s důvěrou čekáme! 9. dubna 2020 Zamyšlení