<< >>

Ale jak je psáno: Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.

1. Korintským 2‚9

„Nikdy se člověk netěší z něčeho tak, jako se těší na něco.“ (O. Henry) Každý den ti nabízí něco, na co se můžeš těšit. Prožívej to co nejintenzivněji, protože když toho dosáhneš, začne to „vyprchávat“.
Jako následovníci Ježíše Krista se můžeme těšit na mnoho z toho, co nám Bůh slibuje již zde na této zemi (1. Korintským 2‚9). On jediný své sliby vždy splní. Přeji si, abys to mohl prožít i ty, který právě čteš tyto řádky. Stačí, když otevřeš své srdce dobrému Bohu, který tě miluje a chce dnes s tebou začít novou etapu tvého života – samozřejmě pokud mu v tom nebudeš bránit…

Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Numeri 6‚24–26

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 23. února 2021 Zamyšlení